00:55 Chủ nhật , Ngày 14 Tháng 07 Năm 2024

Kế hoạch CĐ tháng 11

 
 CÔNG ĐOÀN GD&ĐT LĂK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ CS LÊ QUÝ ĐÔN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            
                                                                                                                                               
KẾ HOẠCH THÁNG 11
1.     Công tác Chính trị tư tưởng
-         Tuyên truyền đoàn viên công đoàn cơ quan chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nội qui cơ quan. Thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người giáo viên thực hiện “cuộc vận động và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
-         Thi đua tuần dạy tốt-học tốt, văn nghệ, thể thao chào mừng 31 năm ngày nhà giáo Việt nam 20/11
2.     Công tác chuyên môm:
-         Duy trì tốt nề nếp dạy học, trang phục, tác phong làm việc
-         Soạn giảng đầy đủ, theo đúng phân phối chương trình
-         Động viên giáo viên, làm tốt công tác tuyên truyền và dạy phụ đạo học sinh; động viên ĐV tham gia Tập huấn GVTrH đáp ứng chuẩn nghề nghiệp
-         Thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam lần thứ 31 (20/11/1982-20/11/2013)
-         Động viên ĐV tích cực luyện tập văn nghệ, thể thao chuẩn bị cho hội thao công đoàn ngành 20/11
-         Phối hợp BGH tổ chức xét công nhận danh hiệu “GVN-ĐVN” năm 2013 gắn với việc tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện phong trào “GVN-ĐVN” giai đoạn 2010-2012 (nộp trước 15/11)
-         Vận động CNVC-LĐ tham gia ủng hộ đồng bào bị bão lũ miền Trung quà Tết chiến sĩ Xuân Giáp Ngọ… (nộp trước 25/12)
-         Bình xét đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đề nghị Công đoàn cấp trên thăm, tặng quà nhân dịp tết Giáp Ngọ (nộp trước 25/12)
-         Tham gia và tuyên truyền ĐV trong ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công
-         Đôn đốc, chỉ đạo kết toán nhanh chóng hoàn tất trích chuyển 2% KPCĐ năm 2013
-         Đôn đốc kết toán thu tiền đặt cơn sinh hoạt cụm chuyên môn
-         Phối hợp chính quyền tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam lần thức 31 (Hội giảng, báo tường, văn nghệ, Hội thao, Lễ kỉ niệm…)
-         Trực chấm công CBCNV. 
-         Thăm hỏi đoàn viên công đoàn ốm đau.
-         Nộp báo cáo theo kế hoạch
                 T/M BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN                                   
Chủ tịch
                                                                                                   (Đã kí)
 
 
                                                                                              Bùi Mạnh Cường

Kế hoạch CĐ tháng 10

CÔNG ĐOÀN GD&ĐT LĂK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ CS LÊ QUÝ ĐÔN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/KH-CĐ
Buôn Triết; ngày 3 tháng 10 năm 2013
 
KẾ HOẠCH THÁNG 10
 
1.   Công tác Chính trị tư tưởng
Tuyên truyền Đoàn viên công đoàn trường chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nội qui cơ quan. Thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người giáo viên thực hiện “cuộc vận động và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thi đua lập thành tích chào mừng Hội nghị CNVC và kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2013.
2.     Công tác chuyên môm:
-         Tuyên truyền đoàn viên làm tốt công tác HNCNVC theo sự phân công của BGH (BCH)
-         Chuẩn bị báo cáo tổng kết thi đua CĐ và nội dung thi đua trong năm học mới. (Đ/c Cường)
-         Chuẩn bị báo cáo kết quả chuẩn bị, triển khai Hội nghị CBCC ở nhà trường và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công nhân viên các tổ khối trong đơn vị để Thủ trưởng trả lời trước Hội nghị. (Đ/c Cường)
-         Phối hợp của BGH Chuẩn bị chương trình HNCNVC
-       Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân chuẩn bị báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học mới
-         Tổ chức cho ĐV đăng kí thi đua CĐ năm học 2013-2014 (Đ/c Cường)
-         Hoàn thành hồ sơ đăng kí nộp CĐ nghành (Đ/c Cường)
-         Vận động nữ ĐV tham gia hội thi tài năng thanh lịch (Đ/c: Thu, Nguyệt)
-         Trực chấm công CBCNV theo đúng quy định (đ/c Y Khoan)
-         Thăm hỏi đoàn viên công đoàn ốm đau; (Đ/c: Thu)
-         Nộp báo cáo công đoàn theo kế hoạch  (Đ/c Cường)
-         Tuyên truyền luật công đoàn sửa đổi (Đ/c Cường) (chưa thực hiện T9)
-         Tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2013):
+Tuyên truyền truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam; ý nghĩa lịch sử, quá trình hình thành, phát triển của Hội LHPN Việt Nam.   
+Vai trò của tổ chức Hội LHPN Việt Nam và Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH.
+Tiếp tục tuyên truyền về xây dựng phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước./.
 
                                                                                 T/M BCHCĐ
                                                                                    Chủ tịch
                                                                                     (Đã kí)
                                                                                      
                                                                                 Bùi Mạnh Cường