CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI NĂM HỌC 2017 - 2018

Cập nhật lúc: 07:20 13/10/2017

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN LĂK

LIÊN ĐỘI THCS LÊ QUÝ ĐÔN

***

Số: 01 -  CTr/LĐ

 

 

 Buôn Triết, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018

 

Năm học 2017 – 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Trên cơ sở Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2017 của Đội đồng Đội huyện Lăk; Liên đội THCS Lê Quý Đôn ban hành Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

 

 “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dy”

 

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

- Tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội; tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Tổng kết các mặt công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2012-2017; xác lập giải pháp trong giai đoạn 2017-2022.

- Tổ chức cho thiếu nhi thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào các nội dung: thi đua rèn luyện đạo đức, lối sống; thi đua học tập; thi đua rèn luyện sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội; đồng thời tiếp tục triển khai các phong trào nhánh phù hợp theo từng nội dung cụ thể.

- Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em trong thiếu nhi. Tiếp tục triển khai các mô hình, cách làm trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em;  Thông qua đó kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm hại trẻ em; có giải pháp hiệu quả phòng, chống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.

- Nâng cao chất lượng đội viên, đổi mới phương thức triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên. Củng cố, kiện toàn Hội đồng Đội cấp xã, thị trấn. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ Chỉ huy Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

- Củng cố, xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Huy động nguồn lực để chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1.Triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy”

1.1. Nội dung và giải pháp:

a. Tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức, bồi đắp lý tưởng, truyền thống cách mạng

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

-  Đẩy mạnh công tác Trần Quốc Toản thông qua việc hiện thực tốt các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng ; tổ chức thi tìm hiểu lịch sử; tham gia chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều nội dung như: tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền về Luật Trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em; …bằng nhiều hình thức: Phát thanh Măng Non 1 tuần một lần, các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Liên đội, chi đội về các nội dung cần tuyên truyền; các hoạt động thi tìm hiểu; treo băn rôn khẩu hiệu…

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chủ quyền, nhất là chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong thiếu nhi thông qua công tác tuyên truyền, các buổi hoạt động NGLL, thi vẽ tranh…

- Thực hiện nghiêm túc Lễ Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hằng tuần theo chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động giáo dục thiếu nhi, định hướng cho các em phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

- Tổ chức cho thiếu nhi sinh hoạt, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ về tinh thần học tập suốt đời, nhân ái, sẻ chia và ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp Liên đội. Tổ chức tuyên dương danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào Kế hoạch nhỏ” “Tiết kiệm”, “Nghìn việc tốt”

* Chỉ tiêu:

+ 100% Chi đội tham gia và thực hiện tốt phong trào “Uống nước nhớ nguồn”,  “Đền ơn đáp nghĩa”: mỗi Chi đội thăm hỏi, tặng quà một gia đình chính sách.

+ 100% Chi đội tham gia các hội thi tìm hiểu lịch sử nhân các ngày lễ lớn như 22/12, 26/03, 15/05...

+100% Chi đội tham gia ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe ” chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ 100% Chi đội tham gia hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp Liên đội

+ 100% Chi đội tham gia và thực hiện phong trào "Kế hoạch nhỏ", "Tiết kiệm, “Nghìn việc tốt”: đạt ít nhất 1000kg giấy vụn và tiết kiệm được hơn 8.000.000đ.

b. Tạo môi trường giúp thiếu nhi thi đua học tập

- Rèn luyện ý thức, tác phong học tập cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm túc nề nếp học đường bằng hình thức Liên đội xây dựng quy chế thi đua giữa các chi đội, lớp nhi đồng trong năm học.

- Định hướng cho thiếu nhi ý thức tự học tập, tự rèn luyện thông qua thực hiện các phong trào "Giữ vở sạch, viết chữ đẹp", "Vượt khó học tốt’’...

- Định hướng cho thiếu nhi cách tiếp cận sử dụng đúng cách, hiệu quả internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập.

- Tìm kiếm, huy động các nguồn lực bên ngoài hỗ trợ, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường học tập và các em đang đi học gặp khó khăn không phải bỏ học.

 - Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ - Ban giám hiệu nhà trường Liên đội phối hợp với các đoàn thể trong đơn vị tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới, nhân dịp tết Nguyên đán ; kịp thời tổ chức thăm hỏi và vận động học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến lớp ;

- Liên đội tiếp tục thực hiện tốt các phong trào như  Quỹ vì bạn nghèo”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”…

- Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc; trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng đọc lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Tổ chức “Ngày hội đọc sách” dưới hình thức “thư viện xanh” và duy trì hàng tháng.

- Khuyến khích các em chủ động học tập, trang bị kiến thức về ngoại ngữ tin học.

* Chỉ tiêu :

+ 100% Chi đội tham gia thi đua thực hiện tốt nề nếp mà Liên đội đề ra.

+ 100% Chi đội tham gia phong trào “Vượt khó học tốt”.

+ 100% chi đội tham gia thực hiện tốt phong trào Quỹ vì bạn nghèo”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”…

+ 100% Đội viên tham gia “Ngày hội đọc sách”

+ Phấn đấu cuối năm: Tỉ lệ duy trì sỹ số đạt 99%; Hạnh kiểm: Tốt: 80% , Khá và Tbình: dưới 20%; Học lực: tỉ lệ học sinh đạt loại giỏi là 9%, đạt loại khá là 40% , loại yếu dưới 5% và đặc biệt không có đội viên nào xếp loại kém; 99,5% Đội viên lớp 9 Tốt nghiệp THCS.

c. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua rèn luyện sức khỏe, kỹ năng, lối sống, nếp sống.

- Tuyên truyền về tầm quan trọng của sức khỏe và định hướng, hướng dẫn cho thiếu nhi rèn luyện sức khỏe thường xuyên.

- Duy trì tập thể dục đầu giờ, giữa giờ, tổ chức tập luyện múa hát tập thể, dân vũ...Tổ chức HKPĐ cấp trường.

- Thành lập các đội nhóm văn nghệ, thể dục thể thao, đội phát thanh măng non", ... nhằm tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi phát triển năng khiếu, bồi dưỡng ươm mầm tài năng nhỏ tuổi.

- Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn lành mạnh vui tươi cho thiếu nhi.

- Tổ chức hoạt động vui chơi giải trí và các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, như kỹ năng phòng chống xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục, kỹ năng bơi, phòng tránh đuối nước và cứu đuối; kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích; phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, khai thác internet hiệu quả; sinh hoạt dã ngoại...

- Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma tuý, bia rượu, thuốc lá và các chất kích thích; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc giáo dục sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi;

- Đẩy mạnh các hoạt động tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường trong thiếu nhi thông qua các hoạt động chăm sóc và bảo vệ cây xanh, dọn vệ sinh trường, lớp hàng ngày, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định. Đồng thời tổ chức một tháng 2 buổi lao động tổng dọn vệ sinh các điểm học.

* Chỉ tiêu:

- 14/14 Chi đội tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT.

- 100% Chi đội tham gia thi Hội khỏe phù đổng”,An toàn giao thông” cấp Liên đội.

- Thành lập đội Nghi thức, Nghi lễ, đội Cờ đỏ, đội văn nghệ, Thể dục thể thao....

- 100% chi đội tham gia hoạt động Vui Tết Trung thu do Liên đội phối hợp với Đoàn xã Buôn Triết tổ chức.

- 100% đội viên duy trì tập thể dục đầu giờ, giữa giờ và múa hát tập thể, sinh hoạt dưới cờ.

- 100% Chi đội tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng hình thức xây dựng trường Xanh – Sạch –Đẹp” môi trường học đường an toàn, thân thiện.

2. Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh

2.1. Công tác nhi đồng

- Duy trì thường xuyên, đảm bảo nội dung, quy trình, đổi mới sinh hoạt Sao nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm.

* Chỉ tiêu:

- Phối hợp thường xuyên với hai Liên đội tiều học duy trì việc sinh hoạt sao trong suốt năm học.

2.2. Công tác đội viên

- Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; đổi mới hình thức kết nạp Đội, khuyến khích tổ chức tại các di tích lịch sử, cách mạng, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tạo dấu ấn đối với thiếu nhi khi được vào Đội. Đảm bảo việc quản lý Đội viên theo đúng hướng dẫn về hồ sơ, sổ sách của Hội đồng Đội Trung ương.

- Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đội viên. Chủ động nghiên cứu, tham mưu lồng ghép, tích hợp Chương trình Rèn luyện đội viên với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi. Tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên” với hình thức kiểm tra, ghi nhận phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị.

* Chỉ tiêu:

- 100% đội viên tham gia chương trình RLĐV: hạng 2 với học sinh khối 6, 7; hạng nhất với khối 8, 9 với các chuyên hiệu: Nghi thức Đội, Chăm học, ATGT, VĐV nhỏ tuổi, Nghệ sĩ nhỏ tuổi.

- 100% đội viên rèn luyện hoàn thành từ 3 chuyên hiệu trở lên.

2.3. Công tác xây dựng tập thể Đội trong trường học

- Tổ chức đại hội các chi đội  và đại hội Liên đội đúng thời gian.

- Duy trì sinh hoạt đội vào sinh hoạt 15’ đầu giờ, hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- TT triển khai cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với Liên đội.

* Chỉ tiêu:

- 100% Chi đội tổ chức đại hội đúng thời gian.

- 100% Chi đội duy trì sinh hoạt đội 1tuần/ 1lần.

- 14/14 Chi đội đạt vững mạnh.

- Cuối năm Liên đội đạt danh hiệu Liên đội xuất sắc cấp huyện.

2.4. Công tác Chỉ huy Đội

- Xây dựng đội ngũ ban Chỉ huy Liên đội, Chi đội đi vào hoạt động có hiệu quả; Duy trì tốt nề nếp như sinh hoạt 15 phút đầu giờ; thể dục đầu, giữa giờ. Tổ chức 3 - 4 đợt tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội, giúp các em làm quen với tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ Chỉ huy Đội.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2.5. Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư

- Tổ chức tốt các hoạt động bàn giao thiếu nhi về sinh hoạt trên địa bàn dân cư và tiếp nhận thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè.

- Phối hợp với Hội đồng đội xã tham gia và tổ chức các hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

2.6. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

- Tham gia có hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ “Phụ trách thiếu nhi”, “Khăn hồng tình nguyện”, “Phụ trách giỏi”; mô hình “Liên đội phụ trách”, “Những người phụ trách tình nguyện”. Tham gia có hiệu quả "Chương trình rèn luyện phụ trách Đội".

- Tham gia chiến dịch “Hoa phượng đỏ“ trong dịp hè dành cho phụ trách Đội.

- Tham gia hội thiTổng Phụ trách đội giỏi cấp huyện.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn cho đội ngũ Giáo viên làm TPT Đội, các buổi hội họp do Hội đồng đội và Phòng giáo dục tổ chức.

IV. CHỈ TIÊU CHUNG

1. 100% đội viên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

2. 100% đội viên tham gia chương trình Rèn luyện đội viên với 5 chuyên hiệu: An toàn giao thông, Nghi thức đội, Chăm học , Nghệ sĩ nhỏ tuổi, VĐV nhỏ tuổi.100% đội viên hoàn thành từ 3 chuyên hiệu trở lên.

3. Tổng phụ trách Đội tham gia “Chiến dịch Hoa Phượng đỏ”.

4. Liên đội tổ chức Ngày hội “ Công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên“phù hợp với điều kiện thực tiễn của Liên đội

5. TPT Đội tham gia lớp tập huấn cho đội ngũ Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

6. 100% các Chi đội tham gia mua lịch tết để tổ chức Chương trình Xuân tình nguyện.

7. 100% các Chi đội tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe (26/3/2018).

8. 100% các chi đội tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ’’,“ Tiết kiệm’’.

9. 100% chi đội tham gia  “Hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ”.

10. Tổng phụ trách Đội tham gia Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện.

11. Công tác thi đua cuối năm phấn đấu:

- 14/14 Chi đội đạt vững mạnh.

- Cuối năm Liên đội đạt danh hiệu Liên đội xuất sắc cấp huyện.

12. Kết quả học tập cuối năm: Tỉ lệ duy trì sỹ số đạt 99%; Hạnh kiểm: Tốt: 80% , Khá và Tbình: dưới 20%; Học lực: tỉ lệ học sinh đạt loại giỏi là 9%, đạt loại khá là 40% , loại yếu dưới 5% và đặc biệt không có đội viên nào xếp loại kém; 99,5% Đội viên lớp 9 Tốt nghiệp THCS.

V. HOẠT ĐỘNG LỚN TRONG NĂM

1. Tổ chức hoạt động Vui Tết Trung thu và Đêm hội Trăng rằm 2017. Tham gia đêm hội trăng rằm cấp huyện được tổ chức vào ngày 03/10/2017 (14/8 âm lịch).

2. Tổ chức hội thi  « Chúng em với ATGT »  cấp liên đội.

3. Tổ chức các hoạt động chào mừng 20/11 và mừng đảng, mừng xuân.

4. Tổ chức « Hội khỏe phù đổng » cấp liên đội và tham gia cấp huyện .

5. Phối hợp thư viện tổ chức « Ngày hội đọc sách ».

6. Tổ chức Ngày hội “ Tiến Bước Lên Đoàn” nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018).

7. Tổ chức Ngày hội công nhận Chuyên hiệu Rèn luyện Đội viên” cấp Liên đội.

8. Tổ chức hoạt động kỷ niệm 77 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2018).

 

Trên đây là chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017- 2018 của Liên đội trường THCS Lê Quý Đôn. Rất mong được sự  quan tâm giúp đỡ, đóng góp ý kiến của quý cấp để bản dự thảo chương trình công tác Đội hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm ơn !

XÁC NHẬN CỦA BGH                                  TM. LIÊN ĐỘI LÊ QUÝ ĐÔN

                                                                                                                  TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                     Hoàng Vĩnh Lộc

 

Nơi nhận:                                                                                          

- HĐĐ huyện;                (báo cáo)                  

- BGH              

- Các Chi đội        (thực hiện)                                                               

- Lưu LĐ.