12:29 Thứ ba , Ngày 27 Tháng 09 Năm 2022

Ke hoach kiem tra HK2

KẾ HOẠCH

GIẢNG DẠY, ÔN TẬP, RA ĐỀ VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013-2014

(Theo CV57/CV-PGD&ĐT huyện Lăk V/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ 2 năm học 2013-2014)

 

Ke hoach kiem tra HK2

KẾ HOẠCH

GIẢNG DẠY, ÔN TẬP, RA ĐỀ VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013-2014

(Theo CV57/CV-PGD&ĐT huyện Lăk V/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ 2 năm học 2013-2014)

 

Kế hoạch kỷ niệm 31 năm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982-20/11/2013)

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ "Ra lời kêu gọi thi đua ái quốc", 45 năm Người gửi Bức thư cuối cùng cho Ngành giáo dục và kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt nam (20/11/1982 - 20/11/2013), Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua của cán bộ, giáo viên và nhân viên, cụ thể như sau

Kế hoạc PC tháng 11

TRƯỜNG THCS
LÊ QUÝ ĐÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHỔ CẬP THCS
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/KH-PC
 
           
               KẾ HOẠCH PHỔ CẬP THCS THÁNG 11
          Năm học 2013 – 2014
 
Tuần
Nội dung công việc
Thời gian
thực hiện
Ghi chú
12
Từ 1/11-2/11/2013
- Lập danh sách học sinh chuyển đi, chuyển đến, khuyết tật, chết
- Lập danh sách học sinh học ngoài xã năm 2013-2014; học sinh tốt nghiệp ngoài xã năm 2013
Từ 1/11-2/11/2013
-Bùi Mạnh Cường
 
13
Từ 4/11-9/11/2013
- Đóng lại các tập phiếu điều tra do mới điều tra bổ sung hộ mới, tách năm 2013
- Tiếp tục rà soát lại số liệu điều tra với số liệu đang học trong trường
-Tập huần TTHTCĐ (7/11)
- Tổng hợp số liệu, biểu mẫu, báo cáo trình BCĐ
Từ 4/11-9/11/2013
 
 
 
Bùi Mạnh Cường-
14
Từ 11/11-16/11/2013
- Lấy xác nhận các biểu mẫu, báo cáo  hồ sơ đề nghị công nhận lại năm 2013
Từ 11/11-13/11/2013
Bùi Mạnh Cường
 
- Lập hồ sơ đề nghị công nhận lại Nộp PGD
14-16/2013
Bùi Mạnh Cường
15
Từ 18/11-23/11/2013
- Phân công vđng hc viên ra hc PC
 
- Kiểm tra lại phiếu điều tra, sổ đăng bộ
Từ 18/11-23/11/2013
Bùi Mạnh Cường
GV vận động
GV phụ trách 03 đơn vị
16
Từ 25/11-30/11/2013
- Tổng hợp vận động hc viên ra hc PC
- Xin ý kiến chỉ đạo HT về mở lớp
- Xin ý kiến chỉ đạo về hồ sơ thanh toán các   lớp năm 2011-2012 đã hoàn thành chương trình
Từ 25/11-30/11/2013
 
 
Bùi Mạnh Cường
 
                                                          Buôn Triết: ngày 04 tháng 11 năm 2013                           
                                                                                       Người lập
 
 
                                                                                                         
 
                                                                                     Bùi Mạnh Cường

Kế hoạc PC tháng 10

TRƯỜNG THCS
LÊ QUÝ ĐÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHỔ CẬP THCS
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/KH-PC
 
           
               KẾ HOẠCH PHỔ CẬP THCS THÁNG 10
          Năm học 2013 – 2014
 
Tuần
Nội dung công việc
Thời gian
thực hiện
Ghi chú
07
Từ 1/10-5/10/2013
- Cập nhật thông tin phiếu điều tra vào phần mềm Phổ cập 2 (địa điểm tại trường THCS Lê Quý Đôn)
- Phúc tra PC mầm non theo quyết định số 1820/QĐ-UBNN huyện
02/10-5/10/2013
 
3/10/2013
-Bùi Mạnh Cường -GV phụ trách 03 đơn vị
- Bùi Mạnh Cường
08
Từ 7/10-12/10/2013
- Cp nht thông tin phiếu điều tra vào phn mm Ph cp 2
- Rà soát lại số liệu điều tra với số liệu đang học trong trường
- Tổng hợp số liệu, biểu mẫu, báo cáo BCĐ
7/10-12/10/2013
 
 
Bùi Mạnh Cường-GV phụ trách 03 đơn vị
09
Từ 14/10-19/10/2013
- Lập hồ sơ đề nghị công nhận lại
14/10-16/10/2013
Bùi Mạnh Cường
 
- Lập hồ sơ đề nghị công nhận lại Nộp PGD
17-10/2013
Bùi Mạnh Cường
 
10
Từ 21/10-26/10/2013
- Phân công vn đng hc viên ra hc PC
 
23-28/9/2013
Bùi Mạnh Cường
GV vận động
11
Từ 27/10-31/10/2013
- Tổng hợp vận động hc viên ra hc PC
- Báo cáo HT
Từ 27/10-31/10/2013
Bùi Mạnh Cường
 
                                                              Buôn Triết: ngày 1 tháng 10 năm 2013                           
                                                                                       Người lập
 
 
                                                                                                         
 
                                                                                     Bùi Mạnh Cường