12:22 Thứ ba , Ngày 27 Tháng 09 Năm 2022

Ke hoach So 05 /KH hoat dong NGLL

Hoạt động HDNGLL là một bộ phận của quá trình giáo dục ở nhà trường. Đó là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp. HĐGDNGLL là sự tiếp nối, bổ sung, hỗ trợ hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lí thuyết thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đúng đắn ở học sinh. HĐGDNGLL ở trường THCS nhằm giúp học sinh

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Toán, Tiếng Anh trên internet

Ngày 13 tháng 09 năm 2013 trường THCS Lê Quý Đôn ra quyết định số 10/QD-LQĐ về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi Toán, Tiếng Anh trên mạng internet.

Ngày 20/09/2013 Ban tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện tham gia cuộc thi quan trong này với mục đích

1. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường phổ thông.

2. Tạo sân chơi trực tuyến môn Toán và tiếng Anh cho học sinh phổ thông.

3. Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng Internet là một phương thức học tập.

4. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh giao lưu, học tập.

Kế hoạch Phổ cập THCS năm học 2013-2014

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:
1.1. Tiếp tục duy trì và củng cố tỷ lệ đạt chuẩn PCTHCS và PCGDTH ĐĐT trong năm học 2013-2014 và các năm tới, cố gắng phấn đấu tiến tới chuẩn bền vững.
1.2. Hoàn thành hồ sơ đề nghị UBND Huyện công nhận lại là xã đạt chuẩn PCTHCS và PCGDTH ĐĐT vào tháng 11 năm 2013.
1.3. Mở và duy trì 02 lớp PCTHCS (8,9) với 27 học viên. Phần đấu hoàn thành chương trình và xét tốt nghiệp vào tháng 6 năm 2013.
1.4. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
1.5. Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn ( hồ sơ , giáo án), bảo đảm dạy đúng, đủ chương trình mà Bộ, Sở GD-ĐT đã ban hành ; thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của BGH.
1.6. Chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và dạy phụ đạo HS yếu kém ngay từ đầu năm học.
1.7. Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá học sinh theo đúng quy định của bộ giáo dục hiện hành.
1.8. Trong giảng dạy luôn chú trọng yêu cầu giáo dục toàn diện cho HS.