Kế hoạch chuyên môn tuần 28

Cập nhật lúc: 09:56 10/07/2017

PHÒNG GD&ĐT LĂK

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 28

Từ ngày 17/03/2014  đến 22/03/2014

Thứ/ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Phụ trách

Thứ hai

17/3

- Sinh hoạt đầu tuần: Đánh giá hoạt động tuần 27,

- GV phụ trách: Hoàn Vĩnh Lộc, Trần Thị Lưu ; HS, GVCN

- Dự chào cờ điểm buôn Tung, triển khai kế hoạch tuần 28 điểm Buôn Tung

-Đ/c: Bùi Mạnh Cường

- Phân công dạy thay Đ/c: Thu tập huấn CĐ

TCM

- HS dự thi violimpic toán tiếp tục hoàn thành vòng thi 15.

HS dự thi; GV phụ trách

Thứ ba

18/3

- Dự giờ tiết 5 môn Công nghệ 6C (tiết CT: 54) của

Đ/c: Quý

-TCM

- Phân công dạy thay đ/c Đạo, Lộc đưa HS đị khám sức khỏe dự thi TD

-TCM

Thứ tư

19/3

- Triển khai  công văn V/v rà soát, điều chỉnh Phân phối chương trình bậc THCS của PGD&ĐT Lăk Lăk, ngày  08   tháng 03  năm 2014

-Đ/c: Bùi Mạnh Cường;

- Tổ CM, GV

- Tổ năng khiếu Dạy thao giảng: Lê Minh trường: tiết 4 môn TD lớp 7D (điểm BTung)

TCM

Thứ năm

20/3

- Dự giờ thao giảng tiết 1 Sinh 8C (tiết CT: 54)  của Đ/c: Hải

- Dự giờ thao giảng tiết 3 Hóa 9A (tiết CT:54) của Đ/c: Minh

-Đ/c: Bùi Mạnh Cường

-GV tổ

- Chiều: Tham gia hội vui học tập

-Đ/c: Bùi Mạnh Cường

-GV CN

-  Chiều Thao giảng điểm Lê Đình Chinh GV

TCM văn-sử- địa

Thứ sáu

21/3

- Các tổ nộp báo cáo tháng 03, kế hoạch tuần 29 cho Chuyên môn,

-Tổ trưởng

-Đ/c: Bùi Mạnh Cường

Thứ bảy

22/3

- Tổng hợp, nộp báo cáo chuyên môn tháng

-Đ/c: Bùi Mạnh Cường

                                                                                         

                                                                          P. HIỆU TRƯỞNG

           

 

 

                                                                             Bùi Mạnh Cường