Kế hoạch chuyên môn tuần 31

Cập nhật lúc: 09:56 10/07/2017

PHÒNG GD&ĐT LĂK

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Số: 31-KHT-LQĐ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 31

Từ ngày 7/04/2014  đến 12/4/2014

Thứ/ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Phụ trách

Thứ hai

7/4

- Chào cờ, đánh giá kết quả thi đua tuần 30; triển khai kế hoạch tuần 31

- Triển khai kế hoạch Ôn tập học phụ đạo HK2: từ tuần 31 đến tuần 34

- GV phụ trách, GVCN

- Điểm chính: Đ/c Tiêu Viết Vận

-Điểm BT2: Đ/c Bùi Mạnh Cường

- Phát động phong trào thi đua học tập chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng

- TPTĐ

- TCM;GVCN;HS

- Thực hiện phân công chuyên môn, thời khóa biểu lần thứ 13; chương trình tuần 31

-Đ/c: Bùi Mạnh Cường

-GV, HS

- Chiều học phụ đạo HK2

- GV, HS

- Đón HS thi HKPĐ tại PGD

- GV tổ Năng Khiếu

Thứ ba

08/4

- Duy trì nề nếp dạy học, sinh hoạt đầu giờ

-TPTĐ, GV, HS

- Hoàn thành hồ sơ chuyên đề Âm nhạc nộp về BGH

- Tổ Năng khiếu

- Các tổ chuyên môn tiếp tục thực hiện công văn số: 02/KH-CM V/v rà soát, điều chỉnh Phân phối chương trình để chuẩn bị báo cáo theo lịch đã phân công

-TCM; GVBM

- Chiều học phụ đạo (học bù ngày 9/4)

GV; HS

Thứ tư

09/4

- Nghỉ Lễ (Giỗ tổ Hùng Vương)

- CBCNV; HS

Thứ năm

10/4

- Duy trì nề nếp dạy học, sinh hoạt đầu giờ

-TPTĐ, GV, HS

- Chiều: Dự thao giảng (13h30)

 + Đ/c Thùy: Tiết 94: Tìm giá trị phân số của một số cho trước, Lớp 6a

 + Đ/c Nguyệt: Tiết 57: Thông tin đa phương tiện, Lớp 9b

-Tổ Toán –Lý-Tin

-BGH

Thứ sáu

11/4

- Duy trì nề nếp dạy học, sinh hoạt đầu giờ

-TPTĐ, GV, HS

- Thao giảng: tiết 1, môn TD lớp 8a, bài: Tự chọn ( TCT: 57) (GV Đặng Quốc Vương)

- Tổ NK

- BGH

-Thao giảng: tiết 2, môn Ngữ Văn lớp 7, bài: dấu chấm lửng..( TCT: 119) (GV Nguyễn Thị Thu)

- Tổ Văn-sử -địa

- BGH

- Chiều học phụ đạo

-GV; HS

- Các tổ nộp kế hoạch tuần 32

-TCM

Thứ bảy

12/4

- Duy trì nề nếp dạy học, sinh hoạt đầu giờ

-TPTĐ, GV, HS

-Tiếp tục tăng cường công tác chủ nhiệm, thường xuyên gặp gỡ gia đình, nắm bắt kịp thời diễn biến học sinh nghỉ học, bỏ học

- GVCN, GVBM,TPTĐ

- Tổng hợp, lập kế hoạch chuyên môn tuần 32

Đ/c: Bùi Mạnh Cường

                                                                                               P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                               Bùi Mạnh Cường