Kế hoạch hoạt động chuyên môn tuần 27

Cập nhật lúc: 09:56 10/07/2017

PHÒNG GD&ĐT LĂK

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 27

Từ ngày 10/03/2014  đến 15/03/2014

Thứ/ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Phụ trách

Thứ hai

10/3

- Sinh hoạt đầu tuần: Đánh giá hoạt động tuần 26,

- GV phụ trách: Hoàn Vĩnh Lộc, Trần Thị Lưu ; HS, GVCN

- Dự chào cờ điểm buôn Tung, triển khai kế hoạch tuần 27 điểm Buôn Tung

-Đ/c: Bùi Mạnh Cường

- Thực hiện PCCM, TKB lần 11

GV, HS toàn trường

- HS dự thi violimpic toán hoàn thành vòng thi 15.

HS dự thi; GV phụ trách

Thứ ba

11/3

- Nộp danh sách học sinh dự thi violimpic toán (tên, ngày tháng, năm, sinh)

- GV phụ trách: điểm Buôn Tung: Hoàng Vĩnh Lộc. Điểm chính: Nguyễn Thị Thanh

- Hoàn thành, nộp danh sách HS dự thi violimpic toán

-Đ/c: Bùi Mạnh Cường; GV phụ trách

- Bàn giao hồ sơ Công Đoàn

-Đ/c: Bùi Mạnh Cường; Nguyễn Thanh Hùng

- Triển khai, báo cáo việc thực hiện tiến độ thực hiện chương trình giảng dạy (theo mẫu trên trang Web của trường Mục Số liệu-biểu mẫu)

-Đ/c: Bùi Mạnh Cường; Tổ trưởng tổ chuyên môn; GV bộ môn

Thứ tư

12/3

- Bàn giao hồ sơ Phổ cập

-Đ/c: Bùi Mạnh Cường; Đặng Quốc Vương

- Bàn giao hồ sơ Công Đoàn

-Đ/c: Bùi Mạnh Cường; Nguyễn Thanh Hùng

 

 

Thứ năm

13/3

- Dự giờ đ/c Nguyễn Thị Nga

-Đ/c: Bùi Mạnh Cường

 

 

 

 

Thứ sáu

14/3

- Dự giờ đ/c Lương Thị Hòa

-Đ/c: Bùi Mạnh Cường

 

 

 

 

Thứ bảy

15/3

- Kiểm tra việc thực hiện tiến độ thực hiện chương trình giảng dạy giáo viên bộ môn

-Đ/c: Bùi Mạnh Cường

 

 

                                                                                         

                                                                          P. HIỆU TRƯỞNG

           

 

 

                                                                             Bùi Mạnh Cường