TKB lần 12

Cập nhật lúc: 10:16 10/07/2017

Trường THCS LÊ QUÍ ĐÔN THỜI KHÓA  BIỂU HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2013-2014 (LẦN THỨ 12) ÁP DỤNG TỪ NGÀY 31/03/2014 đến 5/4/2014

 

Ngày

Tiết

6A

6B

6C

6D

7A

7B

7C

7D

7d buổi chiều

8A

8B

8C

8D

9A

9B

9C

Thứ 2

1

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

 

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

2

TOAN - Thùy

VAN - ĐLương

AV - Ly

VAN - Ngân

TOAN - VLương

VAN - Thu

TOAN - Thanh

VAN - Vân

 

TOAN - Dũng

GDCD - Lượng

GDCD - Quý

CN - Hậu