ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2015-2016

Cập nhật lúc: 09:50 10/07/2017

Bạn Nguyễn Thị Huyền thay mặt đoàn chủ tịch thông qua báo cáo Công tác Đội năm học 2024-2015

Các Chi đội phát biểu tham luận

Thầy Tiêu Viết Vận - Bí Thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội

Anh Nguyễn Văn Thiêm - Phó Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch HĐĐ xã Buôn Triết phát biểu tại Đại hội

Bầu BCH Liên Đội 2015-2016

Văn nghệ chào mừng Đại hội

BCh Liên Đội nhiệm kỳ 2015-2016 ra mắt