Số: 1086/ SGDĐT – VP V/v Chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học 2017-2018

Cập nhật lúc: 13:41 10/08/2017

       

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

Số: 1086/ SGDĐT – VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 8  năm 2017

V/v Chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học 2017-2018

 

 

 

                   Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã

Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột;

- Hiệu trưởng và Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

 

Để chuẩn bị tổ chức khai giảng năm học mới 2017 – 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các ông (bà) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng và Giám đốc các đơn vị trực thuộc tích cực, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

  1. Tiếp tục công tác chuẩn bị cho năm học mới:

Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và chủ động báo cáo với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về tình hình chuẩn bị cho việc triển khai năm học 2017 – 2018, đặc biệt là những khó khăn cần có sự chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết kịp thời để đảm bảo các điều kiện dạy và học.

Chấp hành thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2005/QĐ-UBND, ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông và giáo dục Thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc công văn số 1038/SGDĐT-KHTC, ngày 31/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2017-2018.

Đặc biệt, lãnh đạo các trường học cần quan tâm theo dõi, nắm chắc tình hình sĩ số học sinh ở thời điểm tựu trường, nhất là đối với học sinh dân tộc thiểu số. Lãnh đạo các đơn vị cần phải báo cáo kịp thời lên cấp ủy, chính quyền địa phương khi có hiện tượng nhiều học sinh không đến trường và có biện pháp phối hợp để huy động tối đa học sinh nhập học. Không để bất cứ một học sinh nào vì khó khăn kinh tế mà phải bỏ học.

Trong thời gian từ khi tựu trường đến trước ngày khai giảng, các trường học cần tổ chức cho học sinh tham gia lao động vệ sinh trường lớp và tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể để tạo tâm lý phấn khởi trước khi bước vào năm học mới.

Năm nay do tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến có biểu hiện bất thường, các đơn vị cần phải có biện pháp để bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh khi xảy ra mưa lũ và phòng tránh dịch bệnh lây lan, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết.

Các phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng, báo cáo và mời lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương dự khai giảng tại các nhà trường để động viên giáo viên, học sinh, nhất là tại các trường thuộc vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn.

Các đơn vị trực thuộc (THPT, TTGDTX tỉnh , trường Trung cấp Sư phạm mầm non) chủ động lập kế hoạch, tổ chức khai giảng và chú ý báo cáo, mời đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể  ở địa phương tham dự để tranh thủ sự quan tâm ủng hộ, phối hợp, hỗ trợ.

Đối với đại biểu cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ mời đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh dự khai giảng năm học mới tại một số trường học. Trường học nào có đại biểu cấp tỉnh dự khai giảng, Sở sẽ thông báo cụ thể để đón tiếp.

Trước ngày khai giảng, các đơn vị cần phối hợp với các cơ quan báo, đài phát thanh truyền hình, đài truyền thanh địa phương tổ chức tuyên truyền, thông tin về các hoạt động tựu trường, công tác chuẩn bị năm học, ngày khai giảng  và ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường. Đồng thời, các đơn vị phải liên hệ với cơ quan công an để đề nghị phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong ngày khai giảng.

2. Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018:

a. Thời gian: Thống nhất trong toàn tỉnh ngày 05 tháng 9 năm 2017. Lễ khai giảng bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng. Thời gian tổ chức lễ khai giảng năm học mới diễn ra trong khoảng 60 phút.

Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non tỉnh do đặc thù riêng sẽ tổ chức Lễ khai giảng năm học mới sau khi  hoàn thành tuyển sinh. Ngày tổ chức khai giảng Hiệu trưởng nhà trường dự kiến thời gian, chương trình và báo cáo để lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt.

b. Mục đích, yêu cầu: Lễ khai giảng năm học mới cần phải:

Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới cho các thầy cô giáo, các em học sinh, đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội.

Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để lễ khai giảng diễn ra với nghi lễ trang trọng, tạo dấu ấn tốt đẹp, thực sự là ngày hội đối với các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh.

Tổ chức Lễ khai giảng đảm bảo hết sức ngắn gọn, ý nghĩa, đúng nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn.

 c. Nội dung:

Lễ khai giảng thực hiện các nội dung sau: Chào cờ, hát Quốc ca (Chú ý không sử dụng băng, đĩa, nhạc nền); tổ chức nghi thức đón học sinh các lớp đầu cấp nhập trường; đọc thư của Chủ tịch Nước nhân ngày khai giảng năm học mới (mời đại biểu  lãnh đạo cao nhất của địa phương đọc thư); diễn văn khai giảng của Hiệu trưởng nhà trường; Hiệu trưởng đánh trống khai trường.

Ngoài 4 nội dung nêu trên, các trường nếu có Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia, Huân chương lao động, Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thì công bố và tổ chức trao vào thời điểm sau diễn văn khai giảng của lãnh đạo nhà trường. Lưu ý dù có thể có thêm nội dung trên nhưng thời gian tổ chức Lễ khai giảng vẫn thực hiện trong phạm vi thời gian đã quy định.

Sau khai giảng, các đơn vị triển khai ngay việc dạy học bình thường theo kế hoạch.

Căn cứ vào hướng dẫn trên đây, các nhà trường xây dựng cụ thể chương trình Lễ khai giảng, phân công thực hiện và mời đại biểu tham gia vào các hoạt động khai giảng.

  1. Thực hiện báo cáo nhanh sau Lễ khai giảng:

Sau lễ khai giảng năm học mới 2017 – 2018, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo nhanh trong chiều ngày 05/9/2017 theo địa chỉ Email nội bộ để Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo phối hợp xử lý (nếu có).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các ông (bà) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng và Giám đốc các đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn trên đây, bảo đảm tổ chức thành công Lễ khai giảng, tạo khí thế bước vào năm học mới 2017 – 2018./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);                                                                          

  • Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh (để báo cáo);  
  • UBND các huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);                                                     
  • LĐ Sở, Công đoàn ngành;    
  • Các phòng (ban) Sở;                        

- Lưu: VT, VP.                        

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Đăng Khoa