23:52 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Tên Tài liệu
Khung thời gian năm học 2016-2017 Chi tiết
Bao cao tổng kết năm học 2015-2016 + Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; + Căn cứ Quyết định... Chi tiết
TÀI LIỆU TẬP HUẤN KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Chi tiết
Báo cáo kiểm định chất lương năm học 2014-2015 1.1 Tình hình chung về trường THCS Lê Quý Đôn Vị trí địa lý: Trường THCS Lê Quý Đôn nằm trên tỉnh lộ 687, thôn Đoàn Kết 2, xã Buôn Triết cách trung tâm huyện Lắk 15km. Phía bắc xã Buôn Triết giáp...
Chi tiết
Bao cao so ket học kỳ 1 năm học 2015-2016 + Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; + Căn cứ Quyết định... Chi tiết
CV 46 hướng dẫn xác định yêu cầu gợi ý tìm minh chứng Chi tiết
CV 8987 Hướng dẫn tự đánh giá , đánh giá ngoai Chi tiết
Thông tư 01/2014-BGD&ĐT về ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bấc dung cho Viet Nam Chi tiết
Thông Tư 03/2014 về ban hành chuẩn kỷ năng sử dung công nghệ tông tin Chi tiết
Quy đinh danh mục thành phân các dân tộc Việt nam Chi tiết
Mau bien ban vi pham noi quy Chi tiết
121/PGD&ĐT Hướng dẫn công tác pháp chế HSSV năm học 2015-2016 Chi tiết
121/PGD&ĐT Hướng dẫn công tác pháp chế HSSV năm học 2015-2016 Chi tiết
112/PGD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2015-2016
Chi tiết
119 PGD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ THCS năm học 2015-2016 Chi tiết