BIÊN BẢN (họp cha mẹ học sinh lớp ….. lần thứ nhất năm học 2017-2018)

Cập nhật lúc: 10:45 01/09/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                        BIÊN BẢN

HỌP PHỤ HUYNH LẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00  phút , ngày …../…../2017  tại lớp ……, đã tiến hành họp cha mẹ  học sinh lần thứ nhất năm học 2017-2018

Thành phần tham dự :

Chủ tọa : Giáo viên chủ nhiệm lớp ….

Phía cha mẹ học sinh có mặt……….. vắng mặt…….. tỷ lệ đi họp ……….%.

Nội dung:

1/ Bầu thư ký kỳ họp

Ông ( bà).............................................................. Số liên lạc ..........................................

Địa chỉ .................................................................................................................................

2/ Nội dung triển khai

1/ Tình hình học sinh lớp.( TS, Nữ, DT, Nữ DT, Nghèo, cận nghèo, dân tộc, MC,KT….

2/ Báo cáo kết quả học tập và rèn luyện học sinh lớp năm học 2016-2017 ( đối với lớp 6 nhận xét việc hòa nhập của học sinh môi trường mới)

3/ Giới thiệu phần mềm quản lý học sinh trong nhà trường, sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, lợi ích tham gia sổ liên lạc điện tử.( gặp Lộc để biết thêm thông tin)

4/ Báo cáo tình hình hoạt động lớp từ đầu năm đến nay 

5/ Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia

6/ Kế hoạch của nhà trường tham gia các hoạt động do các cấp tổ chức ……….

7/ Học phí : 225.000đ/9 tháng

Đối tượng hổ trợ chi phí học tập : Học sinh hộ nghèo, tàn tật , khuyết tật có khó khăn về kinh tế, mồ côi cả cha lẫn mẹ

Chính sách chế độ của Nhà nước đối với người học ( miễn giảm học phí Nghèo, tàn tật , khuyết tật có khó khăn về kinh tế, mồ côi cả cha lẫn mẹ giảm 100%, HSDT giảm 70%, Cận nghèo giảm 50%)

8/ Bảo hiểm y tế : CV số 120/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội huyện Lăk ngày 31/05/2017 về việc thu BHYT học sinh năm học 2017-2018 bắt đầu từ ngày 01/07/2017 mức thu BHYT học sinh 1.300.000*4.5%*12 tháng *70%=491.200đ thôn buôn vùng III không thu: ( thôn Đồng Tâm, buôn Knắc, buôn Ung Rung I, Buôn Ung Rung II, buôn Jatu, buôn Tung 3) và không thu đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo, hộ nghèo.

9/Khoản thu khác

Tiền quỹ Ban đại diện

80.000 đ

Tiền nước uống

30.000 đ

Tiền thuê dọn vệ sinh

30.000đ

Tiền chăm sóc cây xanh

30.000đ

Bảo hiểm thân thể

60.000đ Thu 100% lý do học sinh thường bị tai nạn

Phiếu liên lạc

7.000đ

Quỹ đội

18.000đ

( đã xin phép UBND xã).

10/ Triển khai lấy ý kiến các khoản thu sau vè thể hiện rõ trong biên bản( tỷ lệ đồng ý, không đồng ý, kết luận thống nhất)

  • May đồng phục : 180.000đ ( đã tiến hành thu năm học 2016-2017 một số em), lấy ý kiến về kiểu dáng màu sắc, giao Ban đại diện cha mẹ học sinh kết hợp với TPT lấy số đo, hợp đồng mua bán.
  • Tiền học thêm 2 tháng ( mỗi tháng 100.000đ / học kỳ nhằm bồi dưỡng kiến thức trước ngày kiểm tra học kỳ).
  • Giấy thi : Thu theo lớp 60.000đ/ năm.
  • Quỹ lớp ( tùy điều kiện của lớp …….

3.Ý kiến phụ huynh

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4/ Các vấn đề đã bàn và thống nhất

1/ Vấn đề đồng phục học sinh: 180.000đ/bộ ( áo trắng quần xanh, đen)

Đồng ý……….. không đồng ý ……….. Tỷ lệ đồng ý

 

2/ Học thêm 2 tháng/ năm trước các kỳ kiểm tra 200.000đ/2 tháng

Đồng ý……….. không đồng ý ……….. Tỷ lệ đồng ý

 

3/ ………………………………………………………………………………………….

Đồng ý……….. không đồng ý ……….. Tỷ lệ đồng ý

 

4/ ………………………………………………………………………………………….

Đồng ý……….. không đồng ý ……….. Tỷ lệ đồng ý

4.Bầu BCH Phụ huynh lớp: Kết quả

1/ Ông ( bà).............................................................. Số liên lạc ..........................................

Địa chỉ .................................................................................................................................

2/ Ông ( bà).............................................................. Số liên lạc ..........................................

Địa chỉ .................................................................................................................................

Kết thúc vào lúc …………………. cùng ngày

 

THƯ KÝ                                                                        GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM