00:08 Thứ tư , Ngày 26 Tháng 09 Năm 2018

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 03/2018

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 03/2018

Báo cáo Đội tháng 12

Báo cáo Đội tháng 12

Báo cáo Đội tháng 10

Báo cáo Đội tháng 10

Kế hoạch Đội tháng 01/2018

Kế hoạch Đội tháng 01/2018

Kế hoạch Đội tháng 10

Kế hoạch Đội tháng 10

BÁO CÁO SƠ KẾT ĐỘI 2017 2018

BÁO CÁO SƠ KẾT ĐỘI 2017 2018

BÁO CÁO ĐỘI THÁNG 11

BÁO CÁO ĐỘI THÁNG 11

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 12

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 12

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 11/2017

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 11/2017

KẾ HOẠCH CHÀO MỪNG NGÀY NGVN 20/11

KẾ HOẠCH CHÀO MỪNG NGÀY NGVN 20/11

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI NĂM HỌC 2017 - 2018

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

BÁO CÁO ĐỘI THÁNG 8, 9 NĂM 2017-2018

- Tuyên truyền cho toàn thể các em đội viên, học sinh về ý nghĩa lịch sử ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày 2/9 thông qua các buổi chào cờ đầu tuần. - Tuyên truyền về ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9. (Quán triệt các chi đội chuẩn bị tốt và tham gia dự buổi lễ khai giảng đầy đủ, nghiêm túc). - Tuyên truyền về phòng chống dịch sốt xuất huyết trong mùa mưa. - Triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2017 – 2018 đến toàn thể các Chi đội, Đội viên. - Triển khai phong trào “Tiết kiệm” bằng hình thức nuôi heo đất và phong trào “Kế hoạch nhỏ” thu gom giấy phế liệu đến 14 Chi đội và các em Đội viên.

Thông báo xếp loại chất lượng hoạt động của các Liên đội trên địa bàn huyện trong năm học 2016 - 2017

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Lăk năm học 2016 - 2017; Căn cứ kết quả cuộc họp bình xét đánh giá cuối năm học 2016 - 2017 vào ngày 26/7/2017 của các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng Đội huyện Lăk “V/v đánh giá xếp loại chất lượng các Liên đội trên địa bàn toàn huyện năm học 2016 - 2017”. Hội đồng Đội huyện Lăk thông báo kết quả xếp loại các Liên đội cụ thể như sau: