23:57 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Tên Tài liệu
quyet định kiểm tra đầu năm của PGD lăk Chi tiết
Công văn 4040/BGD&ĐT -GDTrH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _________ Số: 4040/BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 1. Đối với lớp 6, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT: Thực hiện dạy học theo chương trình, bám sát yêu cầu... Chi tiết
Quyết định 2183/QĐ-UBND quyết định của UBND tỉnh Đăk Lăk Ngày 12 tháng 08 năm 2021 về ban hành khubg thời gian năm học 2021-2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
Quyết định công bố công khai CSVC, tài chính và chất lượng giáo dục trường THCs Lê Quý Đôn năm học 2020-2021 UBND HUYỆN LĂK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 18/QĐ-LQĐ Buôn Triết ngày 01 tháng 10... Chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 04/2015 NĐCP VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh công bố danh mục sách giáo khoa lớp 6 được lựa chọn tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 tại trường THCS Lê Quý Đôn huyện Lăk. + Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15/09/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và THPT nhiều cấp học + Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020... Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH
Chi tiết
Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ trường THCS Lê Quý Đôn năm 2021 QUYẾT ĐỊNH 30a/ QĐ-LQĐ ngày 13 tháng 01 năm 2021 ( Về việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính, Tài sản nội bộ của cơ quan trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk năm 2021) Chi tiết
Thông báo công khai năm học 2019-2020 trường THCs Lê Quý Đôn Căn cứ vào Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; ... Chi tiết
Thông báo V/v nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Th ng áo 138/TB-UBND, ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc... Chi tiết
CV 118 SGD&ĐT về thực hiện phòng chông COVID 19 Chi tiết
Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 THCS Lê Quý Đôn Chi tiết
Thông tư 06/2019 quy định về ứng xử trong các cơ sở Giáo dục phổ thông Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH ( Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản và chi tiêu nội bộ của cơ quan trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk năm 2020) Điều 1 : Ban hành kèm theo bản Quy chế quy chế Quy chế quản lý tài chính, tài sản và chi tiêu nội bộ của cơ quan Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk năm 2020 (Có bản quy chế Quy chế quản lý tài chính,... Chi tiết
KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ( Cho cán bộ nhân viên trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2019-2020) + Căn cứ vào quyết định số 12/2011 ngày 28 tháng 3 năm 2011 của bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo về ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trung học phổ thông nhiều cấp... Chi tiết