18:30 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 05 Năm 2021
Tên Tài liệu
Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ trường THCS Lê Quý Đôn năm 2021 QUYẾT ĐỊNH 30a/ QĐ-LQĐ ngày 13 tháng 01 năm 2021 ( Về việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính, Tài sản nội bộ của cơ quan trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk năm 2021) Chi tiết
Thông báo công khai năm học 2019-2020 trường THCs Lê Quý Đôn Căn cứ vào Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; ... Chi tiết
Thông báo V/v nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Th ng áo 138/TB-UBND, ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc... Chi tiết
CV 118 SGD&ĐT về thực hiện phòng chông COVID 19 Chi tiết
Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 THCS Lê Quý Đôn Chi tiết
Thông tư 06/2019 quy định về ứng xử trong các cơ sở Giáo dục phổ thông Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH ( Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản và chi tiêu nội bộ của cơ quan trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk năm 2020) Điều 1 : Ban hành kèm theo bản Quy chế quy chế Quy chế quản lý tài chính, tài sản và chi tiêu nội bộ của cơ quan Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk năm 2020 (Có bản quy chế Quy chế quản lý tài chính,... Chi tiết
KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ( Cho cán bộ nhân viên trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2019-2020) + Căn cứ vào quyết định số 12/2011 ngày 28 tháng 3 năm 2011 của bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo về ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trung học phổ thông nhiều cấp... Chi tiết
CV1318/SGD&ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2019 của SGD&ĐT V/v: Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2019 - 2020 Căn cứ Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 – 2017 và mức... Chi tiết
THÔNG TƯ Số: 20/2018/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Chi tiết
THÔNG TƯ Số: 14/2018/TT-BGDĐT BAN HÀNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Chi tiết
Số: 1471/SGDĐT-GDTrH HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC 1. Giúp giáo viên trung học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; 2. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn... Chi tiết
THÔNG TƯ Số: 36/2017/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN Điều 2. Mục tiêu thực hiện công khai 1. Thực hiện công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định... Chi tiết
Số: 1059/SGDĐT-K V/v: Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2018 - 2019 Chi tiết
1078 / SGDĐT - VP V/v Chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học 2018-2019 - Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới cho các thầy cô giáo, các em học sinh; đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. - Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để... Chi tiết