06:40 Thứ bảy , Ngày 05 Tháng 12 Năm 2020
Tên Tài liệu
Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 THCS Lê Quý Đôn Chi tiết
Thông tư 06/2019 quy định về ứng xử trong các cơ sở Giáo dục phổ thông Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH ( Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản và chi tiêu nội bộ của cơ quan trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk năm 2020) Điều 1 : Ban hành kèm theo bản Quy chế quy chế Quy chế quản lý tài chính, tài sản và chi tiêu nội bộ của cơ quan Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk năm 2020 (Có bản quy chế Quy chế quản lý tài chính,... Chi tiết
KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ( Cho cán bộ nhân viên trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2019-2020) + Căn cứ vào quyết định số 12/2011 ngày 28 tháng 3 năm 2011 của bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo về ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trung học phổ thông nhiều cấp... Chi tiết
CV1318/SGD&ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2019 của SGD&ĐT V/v: Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2019 - 2020 Căn cứ Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 – 2017 và mức... Chi tiết
THÔNG TƯ Số: 20/2018/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Chi tiết
THÔNG TƯ Số: 14/2018/TT-BGDĐT BAN HÀNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Chi tiết
Số: 1471/SGDĐT-GDTrH HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC 1. Giúp giáo viên trung học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; 2. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn... Chi tiết
THÔNG TƯ Số: 36/2017/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN Điều 2. Mục tiêu thực hiện công khai 1. Thực hiện công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định... Chi tiết
Số: 1059/SGDĐT-K V/v: Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2018 - 2019 Chi tiết
1078 / SGDĐT - VP V/v Chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học 2018-2019 - Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới cho các thầy cô giáo, các em học sinh; đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. - Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để... Chi tiết
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2017 Chi tiết
DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TÀI LIỆU GIỚI THIỆU DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI ( Kèm theo Công văn số 465 /BGDĐT-VP ngày 31 /01/2018 của Bộ GDĐT) Chi tiết
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- Số: 275/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC HUYỆN NGHÈO VÀ HUYỆN THOÁT NGHÈO GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ TT Nội dung Trang LỜI NÓI ĐẦU 3 I QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 5 II MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 6 III YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC 6 IV KẾ HOẠCH...
Chi tiết