20:33 Thứ sáu , Ngày 21 Tháng 06 Năm 2024

Quyết định số 10-QĐ/TU QUY ĐỊNH CỦA TỈNH ỦY ĐẮK LẮK VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH

Ngày 11 tháng 8 năm 2015, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 10-QĐ/TU về Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/9/2015 và thay thế Quyết định 09-QĐ/TU ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy./.

Số: 05-CT/TW VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

DỰ THẢO QUI CHẾ LÀM VIỆC (Chi bộ trường THCS Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2017-2020)

Chi bộ nhà trường là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành tốt nhiêm vụ từng năm học theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lăk; xây dựng chi bộ và đơn vị vững mạnh.

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ 6 NHIỆM KỲ 2017-2020

Tổng số đảng viên của chi bộ : 18 trong đó đảng viên chính thức 18, đảng viên dự bị : 0, Số lượng đảng viên trong cơ quan chiếm tỷ lệ : 18/39=46.1% Đảng viên Nữ là : 06 . Đảng viên là người dân tộc : 02 Đảng viên chuyển đến : 0 Đảng viên chuyển đi : 02 ( 01 chuyển công tác, 01 chuyển về sinh hoạt tại địa phương) Đảng viên kết nạp trong nhiệm kỳ : 02 ( Lê Thị Thu Nguyệt, Lê Quang Dũng). Về trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THPT: 18/18=100%. Về trình độ chuyên môn: Trung cấp 01/18=5.5%. Trình độ Cao đẳng : 07/18=38.8%, Trình độ Đại học : 11/18=61.1% Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 2/18=11%, Sơ cấp : 11/18= 61.1% Về tình hình CBGVNV trong cơ quan: Tổng số CBGVCNV do chi bộ quản lý là: 39. Trong đó : CBQL: 03; TPT: 01,CTPCGD: 01,GV: 28 ; CNV : 06) Về tổ chức các đoàn thể : 01 tổ chức Công đoàn với tổng số 39 CĐV; Đoàn TN có 15 Đoàn viên; Đội TN TP Hồ chí Minh có 14 chi đội với tổng số 434 đội viên. Về Tổ khối có 06 tổ, trong đó : 05 tổ chuyên môn, 01 tổ HCVP. Trình độ Đại học : 21/39=53%

Ke hoach thang 4 2017

Lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4/2017 ( Giải phóng miền nam thống nhất đất nước) Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (tức là ngày 6/4/2017) giáo dục tinh thần trách nhiệm về vai trò của CBGV,ĐV đối với quốc gia, tổ quốc Tập thể CBGVNV chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nội quy cơ quan. Tổ chức hoạt động tuyên truyền Ngày sách Việt Nam , phát động tháng đọc sách. Tiếp tục tuyên truyền về HNTW4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn ngừa đẩy lùi suy thái đạo đức, lối sống và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tuyên truyền quy định số 55/QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương. Thực hiện kế hoạch số 23/KH-TU về đẩy mạnh và học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM.

Ke hoach thang 3 2017

Triển khai thực hiện chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nội quy cơ quan. Thực hiện tốt các quy định về nghiệp vụ, đạo đức Nhà giáo đặc biệt là mối quan hệ đồng nghiệp, quan hệ học sinh, nhân dân. Lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3/2016 Kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/03/1910-08/03/2017) và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2017) 42 năm ngày giải phóng Buôn Ma Thuột: (10/03/1975-10/03/2017), giải phóng huyện Lăk ( 17/03/1975-17/03/2017). 38 năm chiến thắng quân xâm lược Trung quốc ở các tỉnh phía bắc ( 18/03/1979-18/03/2017). 86 năm ngày thành lập ĐTNCSHCM ( 26/03/1931-26/03/2017). Hoạt động kỷ niệm giờ trái đất, tiết kiệm điện , bảo vệ môi trường