21:50 Thứ sáu , Ngày 21 Tháng 06 Năm 2024
Tên Tài liệu
Quyết định 2183/QĐ-UBND quyết định của UBND tỉnh Đăk Lăk Ngày 12 tháng 08 năm 2021 về ban hành khubg thời gian năm học 2021-2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
CV 118 SGD&ĐT về thực hiện phòng chông COVID 19 Chi tiết
CV1318/SGD&ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2019 của SGD&ĐT V/v: Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2019 - 2020 Căn cứ Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 – 2017 và mức... Chi tiết
Số: 1471/SGDĐT-GDTrH HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC 1. Giúp giáo viên trung học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; 2. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn... Chi tiết
Số: 1059/SGDĐT-K V/v: Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2018 - 2019 Chi tiết
1078 / SGDĐT - VP V/v Chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học 2018-2019 - Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới cho các thầy cô giáo, các em học sinh; đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. - Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để... Chi tiết
Số: 919 /SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT, ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giáo dục và... Chi tiết
1038/SGDĐT-KHTC V/v: Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2017 - 2018 A. NGUYÊN TẮC CHUNG Các cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi các khoản thu khác phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 1. Đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội,... Chi tiết
Số: 1099/SGDĐT-CTTT V/v hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu năm học 2017-2018” I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Nâng cao nhận thức của HSSV về tư tưởng, chính trị nhận thức và hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng các quy chế đào... Chi tiết
Số: 1086/ SGDĐT – VP V/v Chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học 2017-2018 Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột; - Hiệu trưởng và Giám đốc các đơn vị trực thuộc.
Chi tiết
Quyết định ban hành kế hoach thời gian năm học 2017-2018 sô 2005/QĐ-UBND tỉnh Đăk Lăk ngày 01/08/2017 Chi tiết