09:14 Thứ bảy , Ngày 20 Tháng 04 Năm 2024

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2022

cHỦ ĐỀ tRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

Kế hoạch năm học 2019-2020

- Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Công văn số 3892/BGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2019 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020; - Căn cứ Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 02/08/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Chỉ thị số 10/CTUBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk; - Căn cứ vào hướng dẫn 03 /PGD&ĐT-GDTHCS của phòng GD&ĐT ngày 24 tháng 09 năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 đối với học sinh THCS, các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, giáo dục hòa nhập, hướng dẫn thực hiện an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích… - Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-CB của Chi bộ trường Lê Quý Đôn ngày 18 tháng 07 năm 2017 về thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Trường THCS Lê Quý Đôn xây dựng nhiệm vụ năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH (Tổ chức khai giảng năm học 2019-2020 trường THCS Lê Quý Đôn)

I. Mục đích, yêu cầu: 1. Mục đích: Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020 một cách trang trọng, vui tươi nhằm tạo tâm lý phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới của các thầy cô giáo, các em học sinh và đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. 2. Yêu cầu: Ban giám hiệu làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị và triền khai và thực hiện khai giảng đúng nội dung hướng dẫn của ngành giáo dục

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

1. Mục đích: Thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục để xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật. 2. Yêu cầu: Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế công khai.

KẾ HOẠCH (Tổ chức hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2017-2018)

Sô 05/KH-HNCBCC,VC Thưc hiện công văn Số 14/LĐLĐ ngày 29 tháng 09 năm 2017 của Liên đoàn Lao động huyện Lăk về phối hợp thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan,đơn vị, tổ chức HNCBCCVC, người lao động năm học 2017-2018 Căn cứ báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 tổ chức vào ngày 28 tháng 9 năm 2016 của phòng GD&ĐT huyện Lăk. Căn cứ vào hướng dẫn số 135/PGD&ĐT-THCS hướng dẫn của PGD&ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2017 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS Năm học 2017-2018 Trường THCS Lê quý Đôn triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị Cán bộ Công chức- Viên chức Năm học 2017-2018

BIÊN BẢN (họp cha mẹ học sinh lớp ….. lần thứ nhất năm học 2017-2018)

Mục đích : Thông tin đến gia đình các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giáo dục, tình hình trường lớp, học sinh, cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Số 04/KH-HCMHS Họp ban đại diện cha mẹ học sinh lần 1 năm học 2017-2018

Thực hiện Thông tư Số: 55/2011/TT-BGDBGDĐT, ngày 22 tháng 11 năm 2011 ban hành kèm theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) của Bộ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Căn cứ vào kế hoạch Ban đại diện cha mẹ học sinh, kết quả học tập và rèn luyện năm học 2016-2017, trường THCS Lê Quý Đôn phối hợp với Ban Đại diện xây dựng kế hoạch họp cha mẹ học sinh các lớp năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH (Tổ chức khai giảng năm học 2017-2018 trường THCS Lê Quý Đôn)

1. Mục đích: Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018 trang trọng, vui tươi nhằm tạo tâm lý phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới của các thầy cô giáo, các em học sinh và đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội.

Kế hoạch tham gia Hội thao chào mừng kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

1. Mục đích - Đây là hoạt động thể dục, thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong CBGVNV đồng thời là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2015). - Nhằm đáp ứng nhu cầu luyện tập thể dục, thể thao vì sức khoẻ và vui chơi, giải trí của CBGVNV trường - Tạo điều kiện để VĐV có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ trong quá trình công tác. Góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của CBGVNV . 2. Yêu cầu: VĐV về tham dự giải phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ của Ban tổ chức, thi đấu trên tinh thần đoàn kết, cao thượng

KẾ HOẠCH CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN VÀ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP

Thực hiện Công văn số 108/PGDĐT-THCS ngày 18/9/2015 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2015-2016. Trường THCS Lê Quý Đôn phân công, hướng dẫn tổ chức 02 cuộc thi với các nội dung cụ thể như sau:( xem files đính kèm)

Ke hoach kiem tra HK2

KẾ HOẠCH

GIẢNG DẠY, ÔN TẬP, RA ĐỀ VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013-2014

(Theo CV57/CV-PGD&ĐT huyện Lăk V/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ 2 năm học 2013-2014)

 

Ke hoach kiem tra HK2

KẾ HOẠCH

GIẢNG DẠY, ÔN TẬP, RA ĐỀ VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2013-2014

(Theo CV57/CV-PGD&ĐT huyện Lăk V/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ 2 năm học 2013-2014)

 

Kế hoạch kỷ niệm 31 năm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982-20/11/2013)

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ "Ra lời kêu gọi thi đua ái quốc", 45 năm Người gửi Bức thư cuối cùng cho Ngành giáo dục và kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt nam (20/11/1982 - 20/11/2013), Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua của cán bộ, giáo viên và nhân viên, cụ thể như sau