KẾ HOẠCH (Tổ chức khai giảng năm học 2017-2018 trường THCS Lê Quý Đôn)

Cập nhật lúc: 10:35 30/08/2017

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LĂK

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Sô 03/KHKG-LQD

Buôn Triết ngày 29 tháng 08 năm 2017

KẾ HOẠCH

(Tổ chức khai giảng năm học 2017-2018 trường THCS Lê Quý Đôn)

     
       Thực hiện Công văn 1086 /SGDĐT-VP của sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đắk Lắk ngày 08 tháng 08 năm 2017 về việc chuẩn bị và tổ chức lễ  khai giảng  năm học 2017-2018 . Trường THCS  Lê Quý Đôn huyện Lăk  xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018 với các nội dung sau

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:
        Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018 trang trọng, vui tươi nhằm tạo tâm lý phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới của các thầy cô giáo, các em học sinh và đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội.

2. Yêu cầu:
         Các thành viên trong nhà trường đều có trách nhiệm và hỗ trợ các bộ phận thực hiện tốt các công việc chuẩn bị Lễ khai giảng.
         Có sự phân công chặt chẽ, tránh đùn đẩy trách nhiệm.

II. Thành lập ban chỉ đạo:
1. Ông: Tiêu Viết Vận - Hiệu trưởng, Bí Thư chi bộ  - Trưởng ban.
2. Ông: Y Khoan Buôn Dap - Phó hiệu trưởng - Ủy viên
3. Ông: Nguyễn Văn Thành – Trưởng ban TTND, TTCM, - Ủy viên - Công tác tổ chức
4. Ông: Hoàng Vĩnh Lộc – Tổng phụ trách - Ủy viên- Phụ trách trang trí, âm thanh

5. Bà Trần Thị Lưu – Trưởng ban văn nghệ.

( Dẫn chương trình: Nguyễn Văn Thành, Trần Thị Lưu)

III. Thành phần, thời gian địa điểm
1. Thành phần tham dự lễ khai giảng 
Toàn thể CB-VC và học sinh toàn trường.
* Khách mời:
+ Đại biểu UBND huyện do PGD&ĐT phói hợp với UBND huyện phân công

+ Đảng Ủy, HĐND,UBND,UBMTTQ xã,  đại diện thôn  Buôn Tung2, Đoàn TN xã, Hội Khuyến học xã

+ Đại diện đơn vị kết nghĩa Ung Rung 1.2
+ Ban đại diện Cha, mẹ học sinh trường, Đại diện các lớp

2. Thời gian: Một buổi bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 05/9/2017.

3. Địa điểm: Sân trường Trường THCS Lê Quý Đôn huyện Lăk tại thôn Đoàn kết 2 xã Buôn Triết

IV. Nội dung chương trình:

  4.1 Học sinh tập trung tại Sân trường Trường THCS Lê Quý Đôn huyện Lăk tại thôn Đoàn kết 2 xã Buôn Triết ( đối với học sinh học tại điểm học Buôn Tung 2, GVCN cùng với gia đình có trách nhiệm đưa học sinh về điểm học chính và bảo đảm an toàn trên đường đi, chuẩn bị ghế ngồi học sinh

     4.2 Tập trung học sinh,ổn định tổ chức ( 7h20p)

4.3 Văn nghệ chào mừng, đón học sinh khối VI

4.4 Chào cờ, hát quốc ca 7h30p

4.5 Giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do……

(Lãnh đạo UBND huyện :   (Đ/c Tô Văn Dũng - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện trưởng đoàn, Đ/c Võ Duy Trinh - Giám đốc TT DS - KHHGĐ huyện)

Lãnh đạo chính quyền địa phương đại diện cho ĐU,HĐND,UBND, UBMTTQ ( gồm các ông bà …), Đại diện đoàn xã  (…), Đại diện Hội khuyến học xã(…),Đại diện thôn  (…),Đại diện Doanh nghiệp (…),Ban đại diện cha mẹ học sinh  trường, lớp.

4.6 Đại biểu đại diện chính quyền: Đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường……….

4.7 Ông: Tiêu Viết Vận - Hiệu trưởng, Bí Thư chi bộ  : Đọc diễn văn khai trường.

4.8 Phát biểu động viên thầy cô, học sinh của chính quyền địa phương( 3-5 phút)

4.9 Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ( Hội khuyến học xã, huyện…).

4.10  Giới thiệu học sinh đọc huyết tâm thư  ( Nguyễn Lê thảo nguyên)

4.11 Đánh trống khai trường và bế mạc ( HT).

4.12 GVCN đưa học sinh về điểm học Buôn Tung ( học 1 tiết), điểm chính học 1 tiết (9h30).

4.13 Mời đại biểu dự tọa đàm tại văn phòng

4.14 mời cơm trưa 10h30p tại Nhà hàng Vũ Hoành

Công tác chuẩn bị:

  • Văn nghệ : Trần Thị Lưu.
  • Vệ sinh môi trường ( Lê Quý Hải, GVCN)

-  Trang trí, bàn ghế ngồi đại biểu ,băng rôn, hoa trang trí, trại che mát, nước uống chuẩn bị bữa cơm thân mật.( Đoàn thanh niên, Trần Danh Trường, Đặng Quốc Vương, Trần Văn Trung)
- Ông Tiêu Viết Vận hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch, phát giấy mời đại biểu…
2. Tập trung học sinh và điều hành buổi lễ: Ông Hoàng Vĩnh Lộc  - TPT trường.
* Lưu ý: Tập trung học sinh lúc 7 giờ 20 phút ngày 05/9/2017.
3. Phần văn nghệ: (Bà Trần Thị Lưu  chịu trách nhiệm lên kế hoạch).
4. Phần Nội dung (Ông Nguyễn Văn Thành- Trần Thị Lưu  chịu trách nhiệm lên kế hoạch).
5. Trang trí lễ đài, làm sân khấu: Đoàn trường đảm nhiệm (lên kế hoạch và phân công cụ thể).
6. Công đoàn: Các tổ trưởng công đoàn đón tiếp đại biểu.

V. Dự trù kinh phí: Chi theo tình hình thực tế.
        Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Trường THCS Lê Quý Đôn  đề nghị toàn bộ CB,VC và học sinh thực hiện nghiêm túc.
                                                                                                                           
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- PGD&ĐT Lăk (báo cáo);
- HT, PHT;
- Các bộ phận liên quan thực hiện;                                                          
- Kế toán;
- Lưu VT.                                                                        Tiêu Viết Vận