HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015-2016

Cập nhật lúc: 09:50 10/07/2017

Một số hình ảnh Hội nghị:

Đoàn chủ tịch và thư ký tại Hội Nghị

Thầy Tiêu Viết Vận - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Bùi Mạnh Cường - Phó hiệu trưởng, báo cáo và thông qua nhiệm vụ năm học 2015-2016


Đồng chí Nguyễn Thị lan Phương - nhân viên kế toán, báo cáo tài chính

óa

Một số tham luận tại Hội Nghị

Đồng chí Trần Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Buôn Triết phát biểu chỉ đạo

Thầy Tiêu Viết Vận - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng giải trình một số ý kiến

Bỏ phiếu bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2017

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2017 ra mắt

Thầy Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Công Đoàn phát động thi đua

Cô Trịnh Thị Thanh Hậu - thư ký Hội Nghị, thông qua Nghị Quyết

Tập thể cán bộ trường THCS Lê QUý Đôn