QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh công bố danh mục sách giáo khoa lớp 6 được lựa chọn tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 tại trường THCS Lê Quý Đôn huyện Lăk.

Cập nhật lúc: 14:56 22/06/2021

Danh mục này kèm theo Quyết định số 01a/QĐ-LQĐ ngày 20/06/2021 của trường THCS Lê Quý Đôn.
 
TT Tên Sách Tên tác giả Bộ sách Ghi chú
1 Ngữ văn 6
 
tập 1 Bùi Mạnh Hùng ( Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa ( Chủ biên), Nguyễn Thị Linh Chi,Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà May, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương Kết nối 
tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Viêt Nam
Ngữ văn 6
tập 2 Bùi Mạnh Hùng ( Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa ( Chủ biên),Phan Huy Dũng, Phạm Đặng Xuân Hương, Đặng Lưu, Nguyễn Thanh Tùng Kết nối 
tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Viêt Nam
2 Toán 6 tập 1 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan
 ( Chủ biên), Nguyễn cao Cường, Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sỹ Đức Quang, Lưu Bá Thắng Kết nối 
tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Viêt Nam
Toán 6
tập 2 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan ( Chủ biên), Nguyễn cao Cường, Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sỹ Đức Quang, Lưu Bá Thắng Kết nối 
tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Viêt Nam
3 Tiếng Anh 6 Friends Plus Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Vũ Vạn Xuân Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Viêt Nam
4 Giáo dục công dân 6 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương ( Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ Kết nối 
tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Viêt Nam
5 Khoa học tự nhiên 6 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh Kết nối 
tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Viêt Nam
6 Lịch sử và Địa lý 6 Tác giả
Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My,  Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên,  Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung Chân trời sáng tạo
NXB Giáo dục Viêt Nam
7 Tin học 6 Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai
Kết nối 
tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Viêt Nam
8 Công Nghệ 6 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh,Vũ Cẩm Tú Kết nối 
tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Viêt Nam
9 Âm nhạc 6 Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân Kết nối 
tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Viêt Nam
10 Mỹ thuật lớp 6 Tác giả
Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, TS. Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên),         
Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Viêt Nam
11 Giáo dục thể chất 6 Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương Kết nối 
tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Viêt Nam
12 Hoạt động trãi nghiệm 6 Tác giả
Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình Văn Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Viêt Nam
 
Danh mục SGK gồm 12 cuốn trong đó 4 môn thuộc bộ sách chân trời sáng tạo và 8 cuốn thuộc bộ sách kết nối tri thức đều thuộc nhà xuất bản giáo dục Việt Nam