Thông báo xếp loại chất lượng hoạt động của các Liên đội trên địa bàn huyện trong năm học 2016 - 2017

Cập nhật lúc: 10:03 29/07/2017

 ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐĂK LĂK

           HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN LĂK             

                                                                      Lăk, ngày 26 tháng 7 năm 2017

                     Số:      TB/HĐĐ

      (Dự thảo)

 

THÔNG BÁO

Xếp loại chất lượng hoạt động của các Liên đội trên địa bàn huyện

trong năm học 2016 - 2017

 

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Lăk năm học 2016 - 2017; Căn cứ kết quả cuộc họp bình xét đánh giá cuối năm học 2016 - 2017 vào ngày 26/7/2017 của các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng Đội huyện Lăk “V/v đánh giá xếp loại chất lượng các Liên đội trên địa bàn toàn huyện năm học 2016 - 2017”. Hội đồng Đội huyện Lăk thông báo kết quả xếp loại các Liên đội cụ thể như sau:

TT

LIÊN ĐỘI

Xếp loại

Ghi chú

01

THCS Nguyễn Trãi

Xuất sắc

 

02

TH Minh Khai

Xuất sắc

 

03

PTDT Nội Trú

Xuất sắc

 

04

THCS Võ Thị Sáu

Xuất sắc

 

05

TH Trần Phú

Xuất sắc

 

06

THCS Nguyễn Đức Cảnh

Xuất sắc

 

07

TH Nguyễn Văn Trỗi

Xuất sắc

 

08

THCS Lê Quý Đôn

Xuất sắc

 

09

TH Quang Trung

Xuất sắc

 

10

TH Kim Đồng

Vững mạnh

 

11

TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vững mạnh

 

12

THCS Hùng Vương

Vững mạnh

 

13

THCS Chu Văn An

Vững mạnh

 

14

THCS Nguyễn Viết Xuân

Vững mạnh

 

15

TH Đặng Thùy Trâm

Vững mạnh

 

16

TH Hoàng Văn Thụ

Vững mạnh

 

17

TH Nguyễn Chí Thanh

Vững mạnh

 

18

TH Lê Hồng Phong

Vững mạnh

 

19

TH Lý Tự Trọng

Vững mạnh

 

20

THCS Trần Hưng Đạo

Vững mạnh

 

21

TH Nơ Trang Lơng

Vững mạnh

 

22

TH Lê Thị Hồng Gấm

Vững mạnh

 

23

THCS Nguyễn Du

Khá

 

24

THCS Lê Lợi

Khá

 

25

THCS Trần Quốc Toản

Khá

 

26

TH Y Jút

Khá

 

27

TH Phan Chu Trinh

Khá

 

28

TH Trần Văn Ơn

Khá

 

29

TH Y Ngông

Khá

 

30

TH Lê Văn Tám

Khá

 

31

TH Ngô Gia Tự

Trung Bình

  

 

 

Các Liên đội nếu có ý kiến thắc mắc về việc đánh giá xếp loại các Liên đội năm học 2016 – 2017 thì liên hệ gặp trực tiếp văn phòng Hội đồng Đội huyện hoặc ý kiến bằng văn bản gửi qua gmail: hoidongdoilak@gmail.com trước ngày 05/8/2017. Hội đồng Đội huyện sẽ không giải quyết đối với những Liên đội có ý kiến thắc mắc sau ngày 05/8/2017

 

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN

Nơi nhận:                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH

- TT Huyện đoàn;

- Phòng GD&ĐT;   (Báo cáo)

- BGH các trường;                                                                                           

- HĐĐ trên địa bàn dân cư;      (Để biết)           

- Các Liên đội;                                                                        

- Lưu HĐĐ huyện.                                                              

      Hoàng Thị Thu