23:54 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2020-2021

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2020-2021

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2018-2019

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2018-2019

BÁO CÁO THÁNG 09/2018

BÁO CÁO THÁNG 09/2018

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 03/2018

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 03/2018

Báo cáo Đội tháng 12

Báo cáo Đội tháng 12

Báo cáo Đội tháng 10

Báo cáo Đội tháng 10

Kế hoạch Đội tháng 01/2018

Kế hoạch Đội tháng 01/2018

Kế hoạch Đội tháng 10

Kế hoạch Đội tháng 10

BÁO CÁO SƠ KẾT ĐỘI 2017 2018

BÁO CÁO SƠ KẾT ĐỘI 2017 2018

BÁO CÁO ĐỘI THÁNG 11

BÁO CÁO ĐỘI THÁNG 11

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 12

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 12

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 11/2017

KẾ HOẠCH ĐỘI THÁNG 11/2017

KẾ HOẠCH CHÀO MỪNG NGÀY NGVN 20/11

KẾ HOẠCH CHÀO MỪNG NGÀY NGVN 20/11

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI NĂM HỌC 2017 - 2018

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

BÁO CÁO ĐỘI THÁNG 8, 9 NĂM 2017-2018

- Tuyên truyền cho toàn thể các em đội viên, học sinh về ý nghĩa lịch sử ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày 2/9 thông qua các buổi chào cờ đầu tuần. - Tuyên truyền về ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9. (Quán triệt các chi đội chuẩn bị tốt và tham gia dự buổi lễ khai giảng đầy đủ, nghiêm túc). - Tuyên truyền về phòng chống dịch sốt xuất huyết trong mùa mưa. - Triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2017 – 2018 đến toàn thể các Chi đội, Đội viên. - Triển khai phong trào “Tiết kiệm” bằng hình thức nuôi heo đất và phong trào “Kế hoạch nhỏ” thu gom giấy phế liệu đến 14 Chi đội và các em Đội viên.