Kê hoạch hoạt động chuyên môn tuần 26

Cập nhật lúc: 09:56 10/07/2017

PHÒNG GD&ĐT LĂK

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 26

Từ ngày 03/03/2014  đến 9/03/2014

Thứ/ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Phụ trách

Thứ hai

03/3

- Sinh hoạt đầu tuần: Đánh giá hoạt động tuần 25, triển khai kế hoạch tuần 26 điểm Buôn Tung, phân công phụ trách Chào cờ đầu tuần (Cô Trần Thị Lưu) Ổn định nề nếp dạy và học tại điểm Buôn Tung (Tất cả các khối đều học sáng, lớp 9 học tại phòng tin học, tiết tin thực hành lớp 6d,7d,8d học tại phòng tin; khi đó lớp 9 chuyển về phòng của lớp 6d,7d,8d)

- Kiểm tra việc áp dụng PCCM TKB lần 10

- HS Điểm Buôn Tung hoàn thành vòng thi 13.14 môn toán.

- Kiểm tra lại việc sắp xếp phòng Tin để học môn Tin và lớp 9 học sáng

- GV; HS điểm Buôn Tung

 

 

 

- Bùi Mạnh Cường

-HS; GV Hoàng Vình Lộc;Trịnh Thị Hậu; Lương Thị Hòa 

- Bùi Mạnh Cường; Nguyễn Tiến Anh

Thứ ba

04/3

- Hoàn thành hồ sơ quy hoạch CBQL bổ sung giai đoạn 2014-2015

.- Tham gia dự giờ thao giảng các tổ theo KH tổ

- Theo phân công HT

 

- Tổ chuyên môn

Thứ tư

05/3

- Đón K/tra DTHT, các khoản thu trường Lê Qúy Đôn

- Tham gia dự giờ thao giảng các tổ

- Theo phân công HT

- Tổ chuyên môn

Thứ năm

06/3

- Kiểm tra phân công dạy thay GV Bùi Đình Kiên, Lê Quang Dũng đi dự thi ĐDDH của tổ chuyên môn

- Tham mưu Hiệu trưởng về CSVC phục vụ cho chào cờ đầu tuần tại điểm Buôn Tung (Cột cờ, loa đài, ghế học sinh, nước tưới sân)

- Bùi Mạnh Cường;Tổ Anh, Tổ toán

- Bùi Mạnh Cường

 

 

Thứ sáu

07/3

- Đưa HS đi tham gia  HKPĐ(Đ/c Cường PT môn cờ vua:Ng Lê Hoàng, Bùi Thị Vân; Ng Ngọc Minh; Phạm Thị Hằng)

- Nhắc nhở tổ chuyên môn phân công dạy thay (Tùng, Dũng, Lộc, Thành, Đạo, Trường, Vương) . Riêng tổ năng khiếu phân công dạy thay trước khi đi làm công tác trọng tài

- GV,HS trong danh sách phân công của HT

 

 

Thứ bảy

08/3

- Đưa HS đi tham gia  HKPĐ(Đ/c Cường PT môn cờ vua:Ng Lê Hoàng, Bùi Thị Vân; Ng Ngọc Minh; Phạm Thị Hằng; Lê Thị Thúy)

- Nhắc nhở tổ chuyên môn phân công dạy thay (Tùng, Dũng, Lộc, Thành, Đạo, Trường, Vương) . Riêng tổ năng khiếu phân công dạy thay trước khi đi làm công tác trọng tài

 

- GV,HS trong danh sách phân công của HT

- Các tổ trưởng, TP chuyên môn theo phân công của Hiệu trưởng

Chủ nhật

9/03

- Đưa HS đi tham gia  HKPĐ lần XII – 2014 lúc 7h30 tại THCS Ng.Trãi.

 

- GV,HS theo danh sách phân công của HT

 

                                                                                         

                                                                          P. HIỆU TRƯỞNG

           

 

 

                                                                             Bùi Mạnh Cường