KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Cập nhật lúc: 14:22 09/04/2018

PHÒNG GD – ĐT LĂK           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :20/KH-LQĐ                                       Buôn Triết,ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN BẰNG

 CÔNG NHẬN TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2017

 

 

 

- Căn cứ quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc công nhận trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Lăk đạt chuẩn Quốc gia năm 2017

- Căn cứ tờ trình số: 17/TT- LQĐ ngày 27/02/2018  của trường THCS Lê Quý Đôn về việc tổ chức lễ đón bằng công nhận trường THCS Lê Quý Đôn đạt chuẩn Quốc gia năm 2017 được Phòng GD&ĐT huyện Lăk và UBND xã Buôn Triết thống nhất phê duyệt, được Ủy ban nhân dân huyện cho chủ trương tổ chức

- Xét tình hình thực tế địa phương, đơn vị.

Trường THCS Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tổ chức lễ đón bằng công nhận trường THCS Lê Quý Đôn đạt chuẩn Quốc gia vào ngày 26/4/2018 như sau:

I. Mục đích ,yêu cầu:

-Tổ chức trang trọng, chu đáo, đảm bảo an toàn, mang ý nghĩa giáo dục cao, có phần lễ và phần hội, tạo không khí vui tươi phấn khởi để buổi lễ  thật sự là ngày hội của các thế hệ cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường.

- Tổ chức đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là dịp đánh giá hiệu quả tích cực sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự phối hợp nhịp nhàng của các hội đoàn thể trong hệ thống chính trị; đánh giá những công lao cống hiến của các thế hệ CBGVNV với nhà trường và sự nghiệp giáo dục của địa phương, là dịp khẳng định những nét đẹp truyền thống mà các thế hệ CBGVNV – HS đã xây dựng nên.

- Là dịp động viên khích lệ CBGVNV –HS nhà trường phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ CBGVNV –HS nỗ lực trong công tác giảng dạy, học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018 và những năm học tiếp theo, phấn đấu giữ vững các tiêu chí trường chuẩn và phát huy thế mạnh của trường chuẩn Quốc gia trong các hoạt động giáo dục.

- Là dịp để cảm ơn sự chỉ đạo giúp đỡ của các cấp ủy Đảng,chính quyền, sự phối hợp của các hội, đoàn thể, là dịp chứng minh và củng cố niềm tin và tình cảm của nhân dân địa phương đối với nhà trường.

- Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, thu hút sự quan tâm hướng về lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2018

- Tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương và ngành giáo dục quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo, tranh thủ sự tư vấn thông tin giúp đỡ của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức :

Đã được sự cho phép của UBND xã Buôn Triết và Phòng GD-ĐT huyện Lăk, UBND huyện Lăk tại Tờ trình số: 17/TT-LQĐ .ngày 27/02/2018  thống nhất ngày tổ chức vào thứ 5 ngày 26/4/2018 tại trường THCS Lê Quý Đôn

III. Nội dung :

Tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt đạt chuẩn Quốc gia năm 2018

IV. Công tác chuẩn bị :

- Khi được sự cho phép của các cấp, nhà trường tham mưu với địa phương thành lập Ban tổ chức lễ đón bằng công nhận trường THCS Lê Quý Đôn đạt chuẩn Quốc gia

- Tổ chức họp và xây dựng kế hoạch, tiến hành xem xét các điều kiện tổ chức .

- Phân công trách nhiệm từng thành viên, thu thập thông tin, dữ liệu tổng hợp đối chiếu để tránh thiếu sót, sai lệch.

- Hình thành các tiểu ban : ban tổ chức, Ban lễ tân, Ban liên lạc CBGVNV và cựu học sinh, Ban vận động kinh phí, Ban văn nghệ, Ban trang trí,

- Xin chủ trương tổ chức của UBND huyện Lắk

- Tham mưu với UBND xã Buôn Triết và Phòng GD-ĐT Lăk phê duyệt kế hoạch tổ chức.

V. Phân công cụ thể :

          Khách mời dự:

Phòng GD&ĐT tham mưu UBND huyện mời.

Huyện Ủy, HĐND,UBND các ban ngành của huyện ( PTC,PNV,BHXH, Huyện đội, Công an huyện, Phòng TNMT, Trung tâm phát triển quỹ đất, VHTT, Đài truyền hình, Liên đoàn lao động huyện, MT, Hội đồng đội, TTGDTT...) tham mưu đề PGD&ĐT mời hoặc trường tự mời

Phòng giáo dục: lãnh đạo phân công dự và chỉ đạo

ĐU,HDND,UBND, Bí thư các thôn buôn, HT,PHT các đơn vị GD

Cựu lãnh đạo ngành, GV,NV, HS từng công tác tại đơn vị,

Đại diện cha mẹ học sinh, các doanh nghiệp…

1. Ban tổ chức : Ban tổ chức có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ.

Trưởng ban : Ông  Nguyễn Đăng Trọng  TVĐU-chủ tịch UBND xã Buôn Triết - phụ trách chung.

Phó ban: Tiêu Viết Vận - HT - Phụ trách nội dung buổi lễ.

2/ Tiểu ban lễ tân

Nguyễn Thị Phi Nga- BCHCĐ-  Trưởng ban lễ tân

Nguyễn Thị Lan Phương- Phó ban

Nguyễn Thị Trang- Thành viên

Trần Danh Trường- Thành viên

Bùi Thị Kính- Thành viên

Nhiệm vụ : Lập kế hoạch kinh phí, phát hành giấy mời, nhận quà tặng, ghi danh sách, phục vụ nước uống, đặt cơm, mua hoa trang trí, khăn bàn,cờ các loại, thanh quyết toán các khoản phục vụ lễ hướng dẫn khách ngồi đúng vị trí…

3. Tiểu ban nghi thức

Trưởng ban : Hoàng Vính Lộc

Giáo viên chủ nhiệm 14 lớp thành viên

Có trách nhiệm luyện tập diếu hành của : Rước cờ tổ quốc, cờ Đảng, chân dung CTHCM, Bằng công nhận đạt chuẩn, cờ Đoàn, cờ Đội, diễu hành đại diện các khối lớp, đội văn nghệ, câu lạc bộ TDTT… Tổ chức diễu hành, vị trí ngồi từng khối lớp sau diễu hành…( quy định về trang phuc học sinh, cờ, hoa)

4. Tiểu ban Văn Nghệ

Trần Thị Lưu – Trưởng ban và các thành viên

Nhiệm vụ :

- Chỉ đạo đội văn nghệ trong suốt quá trình tập luyện

- Lên kế hoạch tổ chức duyệt, chạy chương trình

- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để biểu diễn.

- Được quyền huy động CBGV nhà trường, cựu HS,GV đã twnfd công tác tại trường

- Viết kịch bản chi tiết chương trình văn nghệ

5.Tiểu ban Trang trí

Nhiệm vụ : Bùi Mạnh Cường – Trưởng ban, các thành viên: Y Minh,  Nguyễn Hữu Quang, Bùi Đình Kiên, Nguyễn Tiến Anh

          -Trang trí khu vực sân khấu và các khu vực trường

           - Chuẩn bị ghế ngồi, phân công vị trí ngồi cho đại biểu, bục nói, giá để treo bằng công nhận.( Sắp bàn ghế cho đại biểu dự lễ đủ 170 ghế đại biểu , 410 HS)

- Cắm cờ trang trí các khu vực qui định

- Bục ảnh bác…

          6. Tiểu Ban bảo vệ,CSVC

          Y Khoan Buôn Dap- Trưởng ban

          Các thành viên: Đặng quốc Vương, Lê Quý Hải, Nguyễn Văn Ngân, Trần Văn Trung, Nguyễn Quốc Sơn, Lê Minh Trường, Nguyễn Văn Thành Trần Danh Trường, Nguyễn Thanh Hùng…

Nhiệm vụ :

          - Cắt tỉa cây xanh, mua và trồng mới cây, tưới nước sắp xếp hoa cảnh

          - Sửa chữa các điểm hư hỏng ở sân trường

- Qui định chỗ để xe máy, xe đạp của đại biểu, học sinh

- Hướng dẫn khách để xe đúng qui định.

- Bảo vệ chu đáo tránh mất mát, lộn xộn

- Bảo vệ ANTT trong suốt quá trình diễn ra lế hội. 

- Phối hợp với nhà dịch vụ hướng dẫn lắp ráp sân khấu, mái che, loa đài

- Chỉ đạo LĐVS, lau chùi tất cả các phòng học, phòng chức năng, các hành lang  (làm trước 2 ngày ) Vì đại biểu sẽ tham quan khu vực trường lớp…

  7/Tiểu Ban vận động kinh phí :

- Nguyễn Văn Thành – CTCĐ –Phụ trách chung, GVCN các lớp lập kế hoạch vận động kinh phí

 - Mời ông Nguyễn Hữu Thanh ( Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh)

Nhiệm vụ tham mưu với UBND xã hỗ trợ kinh phí và cho phép vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, phụ huynh học sinh,giáo viên đang công tác tại trường, giáo viên đã công tác tại trường có nhiều thành đạt và cựu học sinh thành đạt đang làm việc trong và ngoài địa phương.

Tham Mưu xin kinh phí ( Tiêu Viết Vận)

          9/ Ban liên lạc cưụ HS, GV:

- Nguyễn Văn Đạo: Phụ trách chung, lập danh sách cựu HS và GV cùng Trần Thị Bảo Nguyên và các GV khác…

Có nhiệm vụ liên lạc với những cựu giáo viên và học sinh đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh để thông tin về nội dung và thời gian tổ chức lễ, gửi thư ngỏ và giúp cho ban tổ chức nắm được số liệu cựu học sinh về tham dự đồng thời vận động đóng góp kinh phí để hỗ trợ cho việc tổ chức.

10/ Một số nhiệm vụ của GVCN

Vệ sinh lớp, lau cửa kính, chà rữa nền, chăm sóc cây xanh, trang trí lớp học.tham gia luyện tập VN, đội hình đội ngũ

Huy động quỹ CMHS lớp đóng góp đón bằng công nhận, gửi giấy mời đại diện cha mẹ HS lớp.

Ngoài ra Ban tổ chức phải xây dựng kịch bản chi tiết chương trình buổi lễ, kịch bản chương trình văn nghệ.

VI. Nhiệm vụ cụ thể :

- Từ 20/2/2018 – 01/3/2018 : thành lập ban tổ chức, xây dựng kế hoạch và hình thành các tiểu ban.

- Từ 1/3 – 20/4/2018 : ban tổ chức và các tiểu ban đi vào hoạt động theo kế hoạch, nhiệm vụ được phân công (tập trung vận động kinh phí , phát hành giấy mời, thư ngỏ đến cựu giáo viên, cựu HS ở xa, trồng cây cảnh).

- Từ 20/4 – 23/4/2018 : Hoàn thành kịch bản buổi lễ, tập văn nghệ, tổ chức tổng duyệt buổi lễ, phát hành giấy mời,thư ngỏ các cựu GV và cựu HS ở gần, phát hành giấy mời đến đại biểu.

- Từ 24/4/2018 – 25/4/2018 : tổng duyệt chương trình, trang trí,tổ chức buổi lễ.

VII. Thành phần mời dự lễ :

           Tham mưu UBND huyện mời SGD&ĐT

- Ở huyện tham mưu PGD&ĐT: Mời đại biểu Lãnh đạo Huyện ủy,HĐND, UBND huyện, các phòng, ban liên quan : Phòng GD-ĐT huyện, các thầy cô công tác tại Phòng GD-ĐT.. Đài truyền thanh, Phòng Nội Vụ, Phòng Tài Chính, Liên Đoàn LĐ huyện, Huyện Đội, Công An huyện, Phòng TNMT, Trung tâm phát triển quỹ đất, BHXH, Đại biểu lãnh đạo các đơn vị trường THCS trong huyện

- Ở xã : Đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ, các hội, đoàn thể, ban ngành, cựu Bí thư ĐU. Bí Thư 1 số thôn… Mời đại diện tập thể kinh tế và các cá nhân kinh doanh thành đạt tại địa phương,

- Mời Lãnh đạo, CTCĐ của 44 đơn vị trường học

- Các Giáo viên nhân viên đã từng công tác tại trường THCS Lê Quý Đôn

- Chủ tịch Hội CMHS qua các nhiệm kỳ, Ban đại diện CMHS trường, lớp,các nhà hảo tâm, tài trợ.

- Các tập thể, cá nhân đang làm ăn kinh tế tại xã, các tập thể cá nhân có quan hệ công việc với nhà trường.

VII /Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao các tiểu ban có trách nhiệm làm tốt công tác tham mưu với các ngành, các cấp, vận động, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo đúng mục đích của buổi lễ

                                                          KÝ THAY TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                                          PHÓ BAN

 

 

 

 

 

                                                                   Tiêu Viết Vận