19:40 Thứ ba , Ngày 28 Tháng 05 Năm 2024

Quy định số 10 /QĐ-TU của tỉnh ủy tỉnh Đăk Lăk

về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới ,việc tang và lễ hội, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không uống rượu bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ đảng viên

Kế hoạch chi bộ tháng 4 năm 2015

Học tập đạo Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết trong Đảng

Kế hoạch Chi bộ tháng 3 năm 2015

Học tập nghĩa cử cao đẹp từ trái tim: Thường xuyên đến thăm hỏi, giúp đở, tìm nguồn hổ trợ kinh phí cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, tích cực tuyên truyền, vận động bà con đóng góp xây dựng nông thôn mới… nghĩa cử này góp phần sưởi ấm nhiều cảnh đời, nhiều số phận.