Thông báo 12/TBPGD về học chính trị hè 2017 2018

Cập nhật lúc: 09:22 05/08/2017

UBND HUYỆN LẮK       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG GD&ĐT                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  12  /TB-GD                                      

       Lắk, ngày 02 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VIỆC TỔ CHỨC HỌC CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2017

 

Thực hiện kế hoạch số 05-KH/TG, ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Ban Tuyên giáo huyện Lắk, về việc mở lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên ở các bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.

Đối tượng tham gia: Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

Căn cứ số lượng CB-GV-NV của các đơn vị trường, nay phòng GD&ĐT thống nhất một số nội dung việc tổ chức học Chính trị hè 2017 như sau:

- Phân lớp: gồm 04 lớp

- Học 2 đợt:  + Đợt 1, thời gian 1 ngày( 16/8/2017)

                     + Đợt 2, thời gian 1 ngày( 17/8/2017)

- Chỉ định  Ban cán sự lớp, phân công chuyên viên phụ trách lớp

Cụ thể sau:

 

STT

Đơn vị trường

Số lượng

Địa điểm, thời gian học và Cán sự lớp

Ghi chú

1

TH Lê Hồng Phong

22

Lớp A( 11 đơn vị)

Địa điểm học: Nhà văn hóa

Thời gian học: 16/8/2017

Lớp trưởng: Lại Cao Điến

Lớp phó: Đỗ Thị Doanh

CV phòng phụ trách: đ/c Lạng, Tâm, Thế

 

2

TH Y Jút

35

3

TH Nguyễn Thị Minh Khai

48

4

TH Nguyễn Văn Trỗi

22

5

TH Đặng Thùy Trâm

20

6

TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

33

7

PTDT Nội trú

25

8

MG Hoa Sen

21

9

MG Họa Mi

16

10

MG Liên Sơn

25

11

MN Sơn Ca

11

 

 

278

 

12

TH Lê Văn Tám

25

Lớp B( 12 đơn vị)

Địa điểm học: Nhà văn hóa

Thời gian học: 17/8/2017

Lớp trưởng: Phạm Văn Yên

Lớp phó: Võ Văn Thành

CV phòng phụ trách: đ/c Lạng, , Tâm , Thế

 

13

TH Nơ Trang Lơng

21

14

TH Ngô Gia Tự

19

15

TH Trần Phú

48

16

TH Kim Đồng

18

17

TH Nguyễn Chí Thanh

20

18

TH Trần Văn Ơn

24

19

TH Hoàng Văn Thụ

14

20

THCS Nguyễn Du

27

21

THCS Trần Quốc Toản

15

22

THCS Hung Vương

18

23

THCS Lê Lợi

29

 

 

278

 

24

THCS Lê Quý Đôn

33

Lớp C( 10 đơn vị)

Địa điểm học: TTCT huyện

Thời gian học: 16/8/2017

Lớp trưởng: Tiêu Viết Vận

Lớp phó: Phan Thái Sơn

CV phòng phụ trách: đ/c Quang, Hoa, Hoàng

 

25

THCS Trần Hưng Đạo

20

26

THCS Võ Thị Sáu

35

27

TH Lý Tự Trọng

30

28

TH Quang Trung

31

29

MG Hoa Pơ Lang

18

30

MN Vành Khuyên

14

31

MN Hoa Hướng Dương

8

32

MN Hoa Phượng

6

33

TH Phan Chu Trinh

15

 

 

210

 

34

THCS Chu Văn An

32

Lớp D( 10 đơn vị)

Địa điểm học: TTCT huyện

Thời gian học: 17/8/2017

Lớp trưởng: Phạm Thế Hệ

Lớp phó: Đậu Đức Liên

CV phòng phụ trách: đ/c Quang, Hoa, Hoàng

 

35

THCS Nguyễn Viết Xuân

25

36

THCS Nguyễn Trãi

38

37

THCS Nguyễn Đức Cảnh

24

38

TH Lê Thị Hồng Gấm

22

39

TH Y Ngông

16

40

MN Hoa Hồng

18

41

MG Tuổi Thơ

9

42

MG Hoa Cúc

18

43

MG Hoa Mai

17

 

 

219

 

         

                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                      ( Đã ký)

 

                                                                            Nguyễn Ngọc Thịnh