Ke hoach thang 4 2017

Cập nhật lúc: 09:59 10/07/2017

ĐẢNG BỘ XÃ BUÔN TRIẾT                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ LÊ QUÝ ĐÔN

Số ……../CB-LQD                                            Ngày 05 tháng  04 năm 2017

 

NỘI DUNG

HỌP CHI BỘ THÁNG 04/2017

I/ Phần mở đầu

Tiến hành thu nộp đảng phí tháng 03/2016 ( Bùi Mạnh Cường).

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác 10.000đ/ĐV/tháng

Thông báo tình hình Đảng viên chi bộ:

Tổng số Đảng viên : 19

Số Đảng viên vắng :………………………. CP…………………………….KP.

Thông qua chương trình ( Tiêu Viết Vận)

Cử thư ký kỳ họp : Nguyễn Thị Phi Nga

II/Phần nội dung:

 

1.THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH SỰ NỖI BẬT TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ.

( theo thông tin nội bộ 2/2017)

  1. Tình hình thế giới

Một số kết quả quan trọng về công tác đối ngoại của Đảng , Nhà nước trong năm 2016, nhiệm vụ năm 2017

Năm 2016 Đảng, Nhà nước tiếp tục triển khai công tác đối ngoại chủ động, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia dân tộc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thể hiện 1 số hoạt động sau :

1/Xây dựng đề án đánh giá tổng thể tiến trình hội nhập quốc tế khi nước ta trở thành thành viên WTO.

2/ Triển khai mạnh mẽ các hoạt động đối ngoại cấp cao năm 2016 lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện 16 chuyến thăm các nước, đón gần 30 lãnh đạo cao cấp các nước đến thăm VN.

3/Đẩy mạnh công tác biên giới , lãnh thổ, cũng cố biên cương tổ quốc

4/các hoạt động chuyển từ tham dự sang chủ động và tích cực tham gia.

Một số tình hình khu vực đáng chú ý thời gian gần đây

Việt Nam tiếp tục phản đối các hành động sai trái trên Biển Đông

b.Tình hình trong nước

Quy định của BCT về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB,ĐV ( quy định 55/QĐ/TW ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB,ĐV) gồm:

1/Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giáo lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng sau Đại hội… để ăn uống, tặng quà, nhận quà với động cơ vụ lợi

2/Việc tổ chức cưới hỏi, giỗ tết, sinh nhật… phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm

3/Khi có các đoàn công tác đến địa phương cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ lễ tân, chế độ công tác…

4/ Cấp ủy Đảng phải làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, nêu cao tính tiên phong…

5/ Phát huy vai trò tích cực của nhân dân, MTTQ,Đoàn thể trong tuyên truyền giám sát thực hiện các quy định.

 Tằn cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức lễ hội năm 2017

Bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền năm 2017 (  38 câu khẩu hiệu trang 40-43 thông tin nội bộ tỉnh ủy Dak Lak)

Kết quả phòng chống tham những năm 2016 nhiệm vụ năm 2017

 Xây dựng hoàn thiện thể chế, ban hành 212 Nghị định, 112 Nghị quyết, 78 quyết định về quản lý điều hành…thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham những, thanh tra , kiểm toán, giải quyết khiếu nại…

 Tình hình đầu tư nước ngoài trong năm 2016

c, Tình hình tỉnh Dăk Lăk.

Chỉ thị của BTV tỉnh ủy về tổ chức Đại hooijcoong đoàn các cấp và Đại hội Liên đoàn lao động tỉnh Đăk Lăk lần thứ 10 nhiệm kỳ 2018-2023

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội

Một số kết quả công tác PC GD mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015

Một số kết quả thực hiện công tác két nghĩa giữa các đơn vị, cơ quan vơi các buôn đồng bào dân tộc thiểu số

       d. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh nói về ngày tết và tiết kiệm ( Mừng xuân mừng cả thế gian. Phải đâu lãng phí cỗ bàn mới xuân)

         

          2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2017

          Cán bộ Đảng viên trong chi bộ đã phát huy vai trò của người đảng viên trong việc chấp hành chính sách pháp luật, nội quy cơ quan, gương mẫu trong lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

          Chi Bộ đã lãnh đạo CBGVNV,HS thực hiện đầy đủ nội dung chương trình và kế hoạch dạy học, triển khai các hoạt động NGLL, công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nề nếp trong cơ quan, xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp lành mạnh.

          Chi bộ lãnh đạo GV,HS tham gia đầy đủ các kỳ thi do các cấp quản lý :

Hội thi Nghi thức đội và chỉ huy liên đội giỏi ( 1 giải Kk, 1 giải 3), Tham gia dự thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh các môn olimpic vật lý, toán, Tiếng Anh học sinh giỏi các môn văn hóa (Giỏi cấp huyện Olimpic toán 12, Giỏi cấp huyện Olimpic Vật lý : 09, Giỏi cấp huyện Olimpic Tiếng Anh : 09, HSG văn hóa : Ngữ văn : 01, Địa : 02), GVG cấp tỉnh : 03.

          Ngoài ra Chi bộ đã quán triệt đến CBGVNV về thực hiện các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa…

          Bên cạnh đó CBĐV,GV vẫn còn 1 số thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học : chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm về hồ sơ , về đánh giá học sinh.

          Một số quần chúng được giới thiệu làm lý lịch việc kê khai chậm, không bảo đảm thời gian.

ĐẢNG BỘ XÃ BUÔN TRIẾT                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ LÊ QUÝ ĐÔN

3. KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2017

3.1/ Về công tác tư tưởng, đạo đức , chính trị , lối sống.

Lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4/2017 ( Giải phóng miền nam thống nhất đất nước)

Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (tức là ngày 6/4/2017)  giáo dục tinh thần trách nhiệm về vai trò của CBGV,ĐV đối với quốc gia, tổ quốc

Tập thể CBGVNV chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nội quy cơ quan.

Tổ chức hoạt động tuyên truyền Ngày sách Việt Nam , phát động tháng đọc sách.

Tiếp tục tuyên truyền về HNTW4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn ngừa đẩy lùi suy thái đạo đức, lối sống và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Tuyên truyền quy định số 55/QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương.

Thực hiện kế hoạch số 23/KH-TU về đẩy mạnh và học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM.

3.2/ Về công tác Đảng

          Chi đạo các đồng chí Đảng viên được phân công theo dõi giúp đở đồng chí :

1/ Hoàng Vĩnh Lộc.

2/  Bùi Đình Kiên, Y khoan Buôn Dap  theo dõi Y Minh Dak Căt.

3/  Nguyễn Thanh Hùng  theo dõi Nguyễn Thị Nhụy

4/ Nguyễn Văn Đạo, Bùi Mạnh Cường báo cáo về việc theo dõi giúp đở Lê Minh Trường Để Chi bộ ra Nghị quyết  đề nghị xem xét làm hồ sơ.

Công tác kiểm tra giám sát năm 2017

* Phân công tổ kiểm tra: Đồng chí  Y Khoan Buôn Dap ( Phó bí thư), Đồng chi Bùi Mạnh Cường ( Ủy viên)

  * Đối tượng kiểm tra :

   1- Tháng 4/2017

         + Đồng chí Đậu Thị Lương, Nội dung kiểm tra thực hiện nội quy sinh hoạt đảng trong chi bộ và sinh hoạt nơi cư trú

          + Đồng chí  Bùi Đình Kiên, Nội dung kiểm tra thực hiện đóng đảng phí, sinh hoạt nơi cư trú                               

    2- Tháng 5/2017

+ Đồng chí  Trần Thị Lưu, Nội dung kiểm tra thực hiện đóng đảng phí, thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên

+ Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Nội dung kiểm tra thực hiện thu đảng phí, công tác thu chi đảng phí của chi bộ

    3- Tháng 8/2017

+ Đồng chí  Nguyễn Thanh Hùng, Nội dung kiểm tra thực hiện đóng đảng phí, thực hiện sinh hoạt nghị quyết chi bộ

 + Đồng chí  Y Khoan Buôn Dap, Nội dung kiểm tra thực hiện đóng đảng phí, thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên

    4- Tháng 9/2017

+ Đồng chí Trần Danh Trường, Nội dung kiểm tra thực hiện đóng đảng phí, thực hiện sinh hoạt nghị quyết chi bộ

             + Đồng chí Y Dam Tơr , Nội dung kiểm tra thực hiện đóng đảng phí, thực hiện sinh hoạt nơi cư trú

              + Đồng chí  Nguyễn Hữu Quang Nội dung kiểm tra thực hiện đóng đảng phí, thực hiện sinh hoạt nghị quyết chi bộ

    5- Tháng 10/2017

+ Nguyễn Thị Phi Nga, Nội dung kiểm tra thực hiện đóng đảng phí, thực hiện sinh hoạt nghị quyết chi bộ

+ Đồng chí Tiêu Viết Vận, Nội dung kiểm tra thực hiện đóng đảng phí, thực hiện chỉ đạo sinh hoạt nghị quyết chi bộ

3.3 Các hoạt động khác.

+ Khắc phục các khuyết điểm, thiếu sót trong thời gian qua, đặc biệt là công tác chuyên môn.

          +  Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chuyên môn được giao : Thực hiện chương trình, bảo đảm nề nếp,vệ sinh môi trường, thực hiện tốt việc ôn tập, xây dựng đề cương ôn tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phù hợp với tiêu chuẩn trường Đạt chuẩn quốc gia.

          + Đóng góp quỹ an Ninh quốc phòng 1.00.000đ ( số 05/TB-UB ngày 27/03/2017).

          + Vận động ủng hộ Ngày vì người nghèo đợt I/2017 ( số 01/TKG-MT ngày 22/03/2017.

          + Đóng góp quỹ mái ấm công đoàn ( kêu goi Liên Đoàn lao động huyện).

          + Vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2017 ( 1 ngày lương) Sô 528/UBND –VX ngày 21/03/2017 Ủy ban nhân dân huyện.

          + Quỹ chữ thập đỏ ( số 482/UBND-VX ngày 16/03/2017 của UBDN huyện Lăk)

+ Chỉ đạo tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở

III/ Phần kết thúc

 

Tóm tắt phát biểu ý kiến của Đảng viên.

Kết luận thống nhất các vấn đề thảo luận

Biểu quyết thông qua Nghị quyết.Ký biên bản.

Ký xác nhận ghi biên bản sổ Nghị quyết

 

                                                                         BÍ THƯ CHI BỘ                                                                                    

 

 

 

 

                                                                             Tiêu Viết Vận