11:39 Thứ ba , Ngày 27 Tháng 09 Năm 2022

Thông báo xếp loại chất lượng hoạt động của các Liên đội trên địa bàn huyện trong năm học 2016 - 2017

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Lăk năm học 2016 - 2017; Căn cứ kết quả cuộc họp bình xét đánh giá cuối năm học 2016 - 2017 vào ngày 26/7/2017 của các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng Đội huyện Lăk “V/v đánh giá xếp loại chất lượng các Liên đội trên địa bàn toàn huyện năm học 2016 - 2017”. Hội đồng Đội huyện Lăk thông báo kết quả xếp loại các Liên đội cụ thể như sau: