21:05 Thứ ba , Ngày 28 Tháng 05 Năm 2024

KIEM TRA NOI BO

KIEM TRA NOI BO

ke hoach giáo dục 22-23

ke hoach giáo dục 22-23

Quyết định lựa chon SGK lớp 7 của tỉnh Đăk Lăk năm học 2022-2023.

Quyết định lựa chon SGK lớp 7 của tỉnh Đăk Lăk năm học 2022-2023.

Chất lượng giáo dục 2 mặt năm học 2021-2022

Chất lượng giáo dục 2 mặt năm học 2021-2022

DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ STEM

Trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức dạy học chuyên đề STEM

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2020-2021

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2020-2021

VUI TRUNG THU 2020

VUI TRUNG THU 2020

Hội sách trực tuyến chào mừng ngày nhà sách Việt Nam lần thứ 7

Hội sách trực tuyến chào mừng ngày nhà sách Việt Nam lần thứ 7