Quyết định 2183/QĐ-UBND quyết định của UBND tỉnh Đăk Lăk Ngày 12 tháng 08 năm 2021 về ban hành khubg thời gian năm học 2021-2022

Cập nhật lúc: 08:42 08/10/2021

Quyết định 2183/QĐ-UBND quyết định của UBND tỉnh Đăk Lăk Ngày 12 tháng 08 năm 2021 về ban hành khubg thời gian năm học 2021-2022