05:51 Thứ hai , Ngày 04 Tháng 03 Năm 2024
Tên Tài liệu
Thông tu 43/2012 của BGD&ĐT về ban hành điều lệ thi GVCN giỏi HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Chi tiết
Công văn 110/CVPGD&ĐT CĐN về việc tổ chức Hội nghị CBCC năm học 2015-2016
Chi tiết
Thông tư 58 về đánh giá xếp loại học sinh THCS Chi tiết
Thông tư 12/2011 ban hành ngày 28/03/2011 về Ban hành điều lệ trường THCS, THPT và THPT nhiều cấp học Chi tiết
Thư chủ tịch nước gửi cán bộ giáo viên , nhân viên, học sinh, sinh viên ngành Giáo dục
Chi tiết
Ke hoach ThiDHTH.VDKTLM2015-2016 Chi tiết
HDThiDHTH.VDKTLM2015-2016 Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện; - Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS huyện Lăk. Thực hiện Công văn số 974/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2015 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng... Chi tiết