20:58 Thứ ba , Ngày 28 Tháng 05 Năm 2024
Tên Tài liệu
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG HỌC BỘ MÔN Số: 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn... Chi tiết
THÔNG TƯ Số: 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Chi tiết
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017 Trường THCS Lê Quý Đôn thuộc xã Buôn Triết là xã nằm ở phía Tây Nam của huyện Lăk với tổng diện tích 7.000 ha trong đó hơn 4000 ha là đất trồng cây lúa nước, một xã thuần nông điểm xuất phát kinh tế ở...
Chi tiết
Thông báo 12/TBPGD về học chính trị hè 2017 2018 Thực hiện kế hoạch số 05-KH/TG, ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Ban Tuyên giáo huyện Lắk, về việc mở lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên ở các bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ...
Chi tiết
Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên
Chi tiết
NGHỊ ĐỊNH Số: 56/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015 VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Chi tiết
THÔNG TƯ Số: 47/2012/TT-BGDĐT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Chi tiết
THÔNG TƯ Số: 15/2017/TT-BGDĐT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 28/2009/TT-BGDĐT NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Chi tiết
Chiến lược phát triển trường THCS Lê Quý Đôn giai đoạn 2014-2019 Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Lê Quý Đôn giai đoạn 2014 đến 2019, xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở...
Chi tiết
Công văn 115 PGD&ĐT Lăk vê việc hướng dẫn ra đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 Chi tiết
Thông tư số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010 Ban hành Điều lệ Hội thi GVG Chi tiết
Bao cao tổng kết năm học 2015-2016 phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 Chi tiết
Kế hoạch 117 nhiệm vụ THCS năm hoc 2016 2017 Chi tiết
Thư chúc mừng ngày khai trường của chủ tịch nước Trần Đại Quang Chi tiết
Kế hoạch khai giảng năm học 2016-2017 Chi tiết